Cronica Creștină

1899
Este socotit anul înfiinţării Adunărilor Frăţeşti (Creştine după Evanghelie) în România.

1912, Bucureşti
Constantin Adorian devine pastor (fondator) al primei biserici baptiste din București, Biserica Golgota, pînă în 1954

14-16 februarie 1919, Buteni
Primul congres al Uniunii Bisericilor Baptiste din România.

1 decembrie 1919
Apare Farul Mântuirii, revista Uniunii Comunităților Baptiste din România. Își încetează apariția în martie 1932.

1920
Constantin Adorian devine primul președinte al Uniunii Baptiste, pînă în 1925.

1921
Apare traducerea Cornilescu a Bibliei – cea mai răspîndită traducere în rîndul confesiunilor evanghelice -, cu sprijinul prințesei Ralu Callimachi și al Societății Biblice Britanice, sub egida Societății Evanghelice Române. În 1924 apare ediția a 2-a, revizuită.

10 septembrie 1922, Păuliș, jud. Arad
Înființarea primei biserici penticostale din România.

1924
Este interzisă „secta” penticostală.

15 iulie 1924, Bucureşti
Prima Conferinţă Naţională a Creştinilor după Evanghelie, pe 15 iulie. Se presupune că începînd de atunci s-a adoptat denumirea de Creştini după Evanghelie.

1925
Memoriu sau Scurtă expunere a doctrinei creştinilor după Evanghelie – primul document care prezintă doctrina adunărilor creştine după Evanghelie din România. Acest memoriu a fost revizuit şi republicat, sub o altă formă, în 1930. Ambele au fost înaintate şi autorităţilor în drept, la cererea acestora.

Februarie 1927, Bucureşti
J.H. Rushbrooke a avut întîlniri, pentru susținerea drepturilor confesionale, cu Mitilineu, ministrul de externe, Octavian Goga, ministrul de interne, Vasile Goldiș, ministrul Cultelor, generalul Alexandru Averescu, președintele Consiliului de Miniștri.

Februarie 1928, Bucureşti
J.H. Rushbrooke s-a întîlnit cu Nicolae Titulescu, ministru de externe, care l-a asigurat că va folosi toată influența sa în Consiliul de Miniștri pentru ca drepturile confesionale recunoscute baptiștilor în Transilvania să fie înscrise în Legea Cultelor.

1930
La recensămînt sînt înregistrați peste 60.000 de baptiști. Penticostalii și creștinii după Evanghelie nu erau înregistrați.

1933
Apare prima recunoaştere legală a Creştinilor după Evanghelie în România. Prin Decizia 114.119/21 august, la art. 2, Creştinii după Evanghelie devin asociaţie religioasă. Condiţiile impuse de decizie nu vor fi acceptate de fraţi şi va urma un lung schimb de corespondenţă între Delegaţia Adunărilor de la acea vreme şi Ministerul Cultelor. Decizia a fost reactualizată în 1937 şi 1939.

Septembrie 1939
Ca urmare a presiunii autorităţilor vremii, gruparea Creştinii după Scriptură, constituită în jurul fostului preot ortodox Teodor Popescu, fuzionează în septembrie cu Adunările Creştine după Evanghelie.

20 februarie 1942
Prin Decizia Ministerului Culturii Națion ale și al Cultelor, nr. 10091, confesiunea baptistă a fost retrogradată ca asociație.

Decembrie 1942
Regimul politic condus de mareşalul Ion Antonescu scoate în afara legii, prin Decretul-lege 957/30 decembrie, toate asociaţiile religioase. Adunările vor fi închise iar mobilierul şi bunurile vor şi confiscate, conform unui nou Decret-lege 431/09 iulie 1943.

Iulie 1943
Decret-lege 431/09 iulie 1943 al dictaturii Antonescu, prin care mobilierul și bunurile bisericilor din cultele neoprotestante vor fi confiscate.

Noiembrie 1944
Prin decretul 553 (decret regal din data de 31 august), publicat în Monitorul oficial, nr. 253 din noiembrie 1944, statul recunoaşte baptiștilor statutul de cult religios.

Octombrie 1944
Decretul‐lege 548/31 octombrie, prin care este repusă în vigoare Legea Cultelor din 1928. Din 1945 bisericile cultelor neoprotestante sînt din nou deschise şi mobilierul restituit.

1945
Apariția împuterniciților Ministerului Cultelor. Alexa Popovici consemnează (în Istoria baptiștilor din România 1856-1989): „Pe baza acestui decret secret, nr. 284 din 1945, de organizare a Ministerului Cultelor, a apărut deodată o instituție nouă: împuterniciții Ministerului Cultelor, unii cu jurisdicția pe un județ, alții pe raioane. Acești împuterniciți nu erau altceva decât „Securitatea în domeniul bisericilor”. Nimeni nu a știut care este misiunea lor și asupra căror confesiuni religioase se extindeautoritatea lor. Un fapt curios a fost descoperit pe parcurs: acești împuterniciți ai Ministerului Cultelor nu erau numiți de Minsiterul Cultelor, ci de Securitate, și nu erau demiși sau în locuiți de minister, ci tot de Securitate.”

1945, Bucureşti
Apare revista Îndrumătorul Creştin, organ oficial al Uniunii Bisericilor Baptiste.

Noiembrie 1946
Decretul-lege 883/09 noiembrie – Creştinii după Evanghelie primesc statutul de cult în România, egal cu celelalte culte. Prin acelaşi decret este aprobat şi Statutul intern de organizare al cultului. Odată cu acesta i-a fiinţă şi Uniunea Adunărilor Creştine după Evanghelie din România, cu sediul în Ploieşti, str. Cheia nr. 18, la etajul doi al casei personale a lui Alexandru Panaitescu, unde a funcţionat până în 1958 cînd se mută la Bucureşti.

4 august 1948
În Monitorul Oficial, nr. 178, a fost publicată Legea pentru regimul general al cultelor religioase.

1950
Regimul comunist, instalat plenar de doi ani în România, promulgă Decretul 1203/14 noiembrie,care recunoaşte 14 culte, printre care şi cultele neoprotestante.

1950
Prin Decretul 1203/14 noiembrie este înfiinţată Federaţia Reprezentativă a Cultelor Evanghelice – formată din baptişti, creştini după Evanghelie, adventişti de ziua a şaptea şi penticostali -, dar nu a funcţionat decît cîţiva ani.

1952
Ministerul Cultelor impune reglementarea, prin care serviciile divine sunt reduse în timpul săptămânii doar la programe sîmbăta seara şi duminica dimineaţa. Măsurile impuse vor fi ridicate abia în anii ’70, ca urmare a memoriilor de protest ale unor lideri baptişti din acea vreme.

1953
Apare Buletinul Cultului Penticostal, cu un tiraj de circa 3.000 exemplare.

22 februarie 1954
Primele emisiuni Trans World Radio (denumirea aceasta va fi din 1960) au fost transmise din Maroc, apoi sediul s-a mutat în 1959 în Monte Carlo. Programele în limba română au fost coordonate de pastorul baptist Ieremia Hodoroabă.

1954
Reglementarea serviciilor religioase – serviciile de închinare în bisericile baptiste erau reduse la cel de duminică dimineața și sîmbătă seara.

Iulie 1957, București
Alexa Popovici devine directorul Seminarului Baptist, pînă în martie 1965.

Decembrie 1958
Decretul Nr. 545 – stabilea normele referitoare la disciplina în constucții. prevederile acestui decret vor sta la baza unora dintre acțiunile statului de demolare a locașurilor de cult.

2 februarie 1961
Ministerul Cultelor impune arondarea bisericilor baptiste, prin adresa 813, măsură prin care se reduce numărul drastic numărul bisericilor din cultele neoprotestante.

1962, București
Pavel Bochian devine președintele Cultului Penticostal.

1968
Petru Truţa, împreună cu un grup de 25 lideri din biserici române şi americane, fondează Societatea Misionară Română

1973
Memoriul celor 50 – inițiat de pastorul Vasile Talpoș și semnat de 50 de pastori baptiști. Memoriul formula trei revendicări majore pentru bisericile baptiste.

1974, Oradea
În anul 1974 la Biserica Baptistă au avut loc 4 botezuri totalizînd 400 de candidați, cel din 8 decembrie fiind cu 149 de persoane.

1977
Memoriul „Cultele neoprotestante și drepturile omului în România” – a fost semnat de 6 evanghelici: pastorii Iosif Țon și Pavel Nicolescu, învățătorul Radu Dumitrescu, inginerul Aurelian Popescu, de la baptiști, predicatorul penticostal Constantin Caraman și dr. Silviu Cioată de la creștini după Evanghelie.

1978
A.L.R.C. – Comitetul Creștin Român pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință, format din 9 persoane.

1982
Iosif Ţon devine preşedintele Societăţii Misionare Române, pînă în 2004.

4 noiembrie 1984, Bistriţa
Demolarea forţată a clădirii Bisericii Baptiste Golgota. După doi ani şi jumătate, în urma unor demersuri, s-a primit aprobarea de construcție. Inaugurarea noii clădiri a avut loc în 2-3 decembrie 1989.

1985
Vizita lui Billy Graham în România

1987, București
Pentru prima dată de la instaurarea comunismului, baptiștii reușesc să tipărească Biblia, versiunea Dumitru Cornilescu, la Tipografia Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române de la București.

1987, Oradea
John Stott în vizită la Biserica Baptistă Emanuel

1989
Demolarea Bisericii Baptiste din Comănești.

1990, Oradea
A fost înființat Liceul Teologic Baptist Emanuel de către Biserica Baptistă Emanuel.

1990, Sânmartin, jud. Bihor
Linda şi Lars Hörnberg fondează Căminul Felix. În 2015 proiectul a ajuns la 16 familii ce poartă de grijă unui număr de peste 200 de copii.

Ianuarie 1990, Oradea
A fost înființată Societatea Penticostală de Misiune Creștină din România, prima organizație penticostală apărută după Revoluție.

Ianuarie 1990
Ramura II a Creștinilor după Evanghelie iese din cult şi formează Biserica Evanghelică Română.

Martie 1990
Se înfiinţează Alianţa Evanghelică din România.

15 mai 1990, Cluj
Congresul al 4-lea al Cultului Penticostal.

22-24 mai 1990, Oradea
Evanghelizare cu Luis Palau pe stadion, la sala polivalentă și din nou pe stadion. După aceea Luis Palau a mai predicat 3 zile pe stadion la Bucureşti şi apoi la Timişoara. În total, participarea la serile de evanghelizare a fost de 215.000 oameni, se menționează în revista Apa Vie, Nr. 3 / 1990. Televiziunea Română a filmat evanghelizarea din prima seară la București și a transmis o oră duminica dimineața, la ora 11. A fost prima emisiune evanghelică din România care s-a transmis la televiziune pentru întreaga țară.

August 1990, Timișoara
A fost înființată Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României”.

1991, Oradea
Iosif Țon devine rectorul Institutului Biblic Emanuel, pînă în 1994.

1992
Petru Dugulescu devine deputat în Parlamentul României, pînă în 2000.

1992
A luat fiinţă Societatea Biblică Interconfesională din România. Evanghelicii şi Biserica Ortodoxă cooperează în domeniul răspândirii Bibliei în societatea românească.

1992
La recensămînt sînt înregistrați: peste 220.000 penticostali, peste 109.000 baptiști, aproape 50.000 creștini după Evanghelie.

1992, Cluj
A fost înființată Editura Logos.

1993, București
Deputatul Petru Dugulescu, pastor baptist, a organizat grupul de rugăciune din Parlament.

25 iunie 1994, București
Marșul pentru Isus. Evenimentul organizat de Alianța Evanghelică a reușit să adune de-a lungul traseului circa 3000 de persoane.

1994, Timișoara
A fost înființat studioul creștin de televiziune Alfa Omega, director Tudor Pețan. Canalul Alfa Omega a obținut licența la 15 decembrie 2015 pentru o perioadă de nouă ani, cu durata transmisiei de 24 de ore pe zi.

1994, Oradea
Paul Negruț devine rectorul Institutului Biblic Emanuel.

1994, Oradea
A fost înființat Liceul Teologic Penticostal Betel de către Biserica Penticostală Betel. Iniţial a purtat denumirea Seminarul Teologic Penticostal, apoi, din 2001, Liceul Teologic Penticostal Oradea. Actuala denumire datează din 2005. În anul 2012 a avut loc inaugurarea căminului.

26 februarie 1995, Oradea
Inaugurarea noi clădiri a Bisericii Baptiste Emanuel.

27 mai 1995, Bucureşti
Marșul pentru Isus. Evenimentul organizat de Alianța Evanghelică a reușit să adune de-a lungul traseului circa 4000 de persoane.

1996, Oradea
A fost înfiinţat Hospice Emanuel, la iniţiativa unei absolvente a Universităţii Emanuel din Oradea, fiind cel de-al doilea serviciu de îngrijire paliativă la domiciliu din România.

30 martie 1997, Ruginoasa
Cazul Ruginoasa – un grup de aproape 1.000 de ortodocși au bătut un grup de 9 baptiști. În Şedinţa Camerei Deputaţilor din 8 aprilie 1997, deputatul Petru Dugulescu a denunțat „actele de barbarie religioasă” de la Ruginoasa. Gabriel Andreescu, militant român pentru drepturile omului, foloseşte expresia „molestarea unui grup de baptiști”, în capitolul 4, intitulat „Tendințele extremiste din Biserica Ortodoxă Română”, din Extremismul de dreapta în România.

24 mai 1997, București
Marșul pentru Isus.

1998, Cluj
Anca Ciora fondează grupul Continental în România Continental în România

Octombrie 1998, București
Conferința Bisericilor Creștine din România, inițiată de World Vision. Au participat circa 300 de reprezentanți din aproape toate cultele recunoscute de stat.

1998
A luat ființă Federația Bisericilor Creștine Autonome din România, din care fac parte biserici penticostale sau de orientare penticostal-carismatică.

1999
Paul Negruţ devine președintele Uniunii Bisericilor Baptiste, pînă în 2007.

13 septembrie 1999, București
Guvernul Radu Vasile a transmis Parlamentului un proiect de lege a cultelor contestat de majoritatea cultelor, socotindu-l neconstituțional și mai restrictiv decît legea cultelor din 1948.

2000, Arad
Pastorul Doru Popa, fondatorul Bisericii Baptiste Maranata, devine primarul Aradului, pînă în 2004.

2000
A intrat în funcție singurul pastor militar din Armata Română, maior Emil Constantin, pastor baptst care reprezenta Alianța Evanghelică din România.

2000, Arad
Ultima predică a poetului ortodox Ioan Alexandru, înainte de a deceda, a avut loc la Biserica Penticostală Gloria.

2000, București
A avut loc, la Palatul Parlamentului, Conferința Bisericilor Creștine din România, inițiată de World Vision. Au participat reprezentani din 13 denominațiuni creștine.

Martie 2000
Prima Mărturisire de credinţă, din punct de vedere sistematic şi teologic, a Creştinilor după Evanghelie. A fost revizuită de mai multe ori, actualmente fiind în vigoare varianta adoptată în ianuarie 2011.

5 noiembrie 2000, Arad
Botezul lui Beniamin Jianu, în penitenciarul de la Arad, oficiat de pastorul Petru Dugulescu, pe care Beniamin Jianu încercase să-l ucidă înainte de ’89.

2001
Valeriu Ghileţchi devine Episcopul Uniunii Baptiste din Republica Moldova, pînă în 2009.

2001, Oradea
A fost înfințată Editura Casa Cărţii. Pînă în 2015 a publicat peste 200 de cărți.

Noiembrie 2001, Niculițel, jud. Tulcea
Cazul Niculițel – Agresarea misionarului baptist Nicolae Omuț, conform certificatului medico-legal din 29 noiembrie la Constanța, și a altor doi reprezentanți ai Alianței Evanghelice din România, de către preoții Cristian Onea, Gabriel Onea, Vasile Boghici și oameni instigați de preoți. Seara a sosit un pluton de jandarmi de la Tulcea, ceea ce a făcut posibilă părăsirea primăriei și a localității de către reprezentanții A.E.R.

2002
La recensămînt sînt înregistrați: peste 330.000 penticostali, aproape 130.000 baptiști, 46.000 creștini după Evanghelie.

2002
Universitatea Emanuel din Oradea a primit acreditarea instituțională prin Legea nr. 486 / 2002.

2002, Oradea
Ia fiinţă Asociaţia Jubilate, din care fac parte (2015): Ken Tucker, Susan Strohschein, Ruben Mureşan, Mariana Gherasim, Anca Toia.

2002, Galați
Lansare de carte: Eram orb, dar acum văd – de Vasile Tofan

Octombrie 2003, Cluj
În Piața Unirii, scenă a evenimentelor revoluționare petrecute la Cluj în zilele de 21-22 decembrie 1989, a fost amplasat Monumentul Revoluționarilor, cunoscut ca Monumentul „Stâlpii împuşcaţi”, realizat de sculptorul Liviu Mocan.

20 ianuarie 2004, București
Președintele Ion Iliescu i-a conferit lui Nicky Pop, la Palatul Cotroceni, Ordinul național „Serviciul Credincios”, în grad de Comandor, „pentru contribuţia deosebită la promovarea intereselor ţării sale natale, România, pe continentul nord-american”.

2004
Livus Percy devine preşedintele Societăţii Misionare Române.

2004
La Editura Făclia apare Teologie sistematică, de Wayne Grudem.

2004
Radu Ţîrle devine senator în Parlamentul României, pînă la 25 iunie 2008. De asemenea, Gheorghe David devine senator. Sînt primii senatori de confesiune penticostală în Parlamentul României.

3 septembrie 2004, Furculești, jud. Teleorman
A fost răsturnat și incendiat automobilul presbiterului penticostal Onisim Ciuriuc. Preotul ortodox declanșase o campanie de intimidare din 13 august.

30 noiembrie 2004, Caracal
Biserica Baptistă Sfânta Treime a fost complet devastată, după ce fusese ţinta unor spargeri succesive în ultimele trei luni. Pe pereţii sălii în care se desfăşoară şcoala duminicală au fost scrise mesaje obscene la adresa baptiştilor.

2005
Institutul Teologic Baptist din Bucureşti a fost acreditat prin Legea nr. 139 si Decret 421, publicate în Monitorul Oficial, partea I, nr. 434/23.05.2005.

2005
Ia ființă Societatea Biblică din România, cu sediul la Oradea. Fundația Societatea Biblică din România este o filială a Romanian Bible Society, cu sediul în SUA.

2005, Scornicești
Inaugurarea Centrului Creștin din Scornicești și evanghelizare la Casa de cultură. Au participat evanghelistul Sammy Tippit, fostul ambasador al SUA David Funderburk, pastorul Paul Negruț și alți pastori.

2006, București
A fost înființată televiziunea Credo TV. Inițial sediul televiziunii s-a aflat la București, iar după o scurtă perioadă a fost mutat la Cluj.

2006
Apare al 5-lea volum de poezie al lui Ionatan Piroșca, Ferestrele Împărăţiei, cel mai bun volum de poezie al celui mai bun poet din istoria evanghelicilor români.

15 septembrie 2006
Radio Vocea Evangheliei începe să transmită un program de 24 de ore zilnic cu o arie de acoperire europeană.

21 octombrie 2006
Finala campaniei Mari Români. În publicul din studiourile Televiziunii Române s-au aflat evanghelici precum Ioan Panican, Vasile Talpoș, Mircea Pătrățescu, Alin Cristea, în rîndul celor care îl susțineau pe Richard Wurmbrand.

28 decembrie 2006
A intrat în vigoare Legea libertății și a regimului general al cultelor.

2007
Apare volumul Învățământul religios și teologic în România, sub egida Ministerului Culturii și al cultelor.

2007, Toflea, jud. Galați
Botez cu 500 de persoane, organizat de Biserica Rugul Aprins.

2008, Oradea
Radu Ţîrle devine preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, pînă în 2012.

7 ianuarie 2008, Timişoara
Funeralii Petru Dugulescu.

4-6 iulie 2008, Timișoara
Festivalul Speranței, organizat de Centrul Creştin Renaşterea Timişoara, Asociaţia Billy Graham SUA, cu sprijinul bisericilor evanghelice din zona de vest a ţării, al autorităţilor locale, al unor organizaţii nonprofit şi cu participarea a mii de voluntari.

12 decembrie 2008
Familia Oprean a primit, din partea statului american, Presidential Volunteer Service Award, pentru activitatea de voluntariat desfăşurată. Distincţia a fost înmînată de către Preşedintele Statelor Unite de la acea vreme, George W. Bush. Becky’s Hope Ministries fondată de Lidia şi Becky Oprean ajută copii cu nevoi speciale din România şi alte ţări din Europa de Est.

15 decembrie 2008
Marius Cristinel Dugulescu, fiul lui Petru Dugulescu, devine deputat în Parlamentul României.

2008
Funeralii Liviu Olah.

2009
Valeriu Ghileţchi devine preşedintele Federaţiei Baptiste Europene.

18-19 iunie 2013, București
La Institutul Teologic Penticostal a avut loc primul examen de licență organizat de o instituție penticostală.

21 iunie 2009
Dănuţ Mănăstireanu devine anglican.

13 decembrie 2009, Oradea
Centenarul Bisericii Baptiste Emanuel.

10 martie 2011
A luat ființă Forumul Civic Creștin. Membri fondatori: Ioan Boilă, Matei Boilă, Ioan Pănican, Liviu Petrina.

7 septembrie 2010, Bucureşti
Lansare de carte: Răscumpărarea memoriei, de Vasilică Croitor, la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

14 mai 2011, Oradea
Inaugurarea noului sediu al Societății Biblice din România

23 noiembrie 2011
A fost înfiinţată Asociaţia Urim şi Tumim, condusă de Vasile Tofan, pentru vizitarea deținuților din penitenciare.

2011
Apare cartea Dilemele fidelității. Condiționări culturale și teologice în traducerea Bibliei – teza de doctorat a lui Emanuel Conțac.

2011
Apare cartea „Cine sunt creștinii după Evanghelie?”, de Ieremia Rusu.

25 martie 2012, Oradea
Marșul pentru Viață

2012, Oradea
La Editura Cartea Creştină apare Dicţionar evanghelic de teologie.

31 august – 2 septembrie 2012
Congresul nr. 100 al Asociației Bisericilor Baptiste Române din SUA și Canada

9 decembrie 2012
Ben-Oni Ardelean devine senator în Parlamentul României.

9 decembrie 2012
Florica Cherecheș devine deputat în Parlamentul României.

23 martie 2013, Oradea
Marșul pentru Viață

22 septembrie 2013, Millersburg, Ohio, SUA
Funeralii Silvia Tărniceriu

6 octombrie 2013, Oradea
Lansare de carte: BETEL, de Petru Lascău

17 noiembrie 2013, București
Centenarul Bisericii creștine după Evanghelie IZBÂNDA

20 noiembrie 2013,București
Lansarea volumului “Politica Regimului Antonescu față de cultele neoprotestante. Documente”

1 decembrie 2013, Oradea
Evenimentul anual BBSO – Sala Sporturilor

21 februarie 2014, Arad
Funeralii Doru Popa. A fost pastorul Bisericii Baptiste Maranata timp de 24 de ani și primarul orașului Arad în perioada 2000-2004.

22 martie 2014, Oradea
Marșul pentru Viață

11-12 iunie 2014, Bucureşti
Miroslav Volf la București

24-27 septembrie 2014, București
Consiliul Federației Baptiste Europene.

30-31 octombrie 2014, Timișoara
Conferința „Puterea de a fi altfel”

2014
Apare romanul Ambasadorul, a 10-a carte a lui Cătălin Dupu. Romanul are la bază povestea reală a transportului ilegal de Biblii din perioada comunistă românească și viața de zi cu zi, de după 1990, din perspectiva unui tînăr pastor.

11 ianuarie 2015, San Antonio, Texas, SUA
Funeralii Becky Oprean

21 martie 2015, Oradea
Marșul pentru Viață 2015 ORADEA, ediția a 4-a

23-24 mai 2015, Cluj
Conferința Believe România,

27 mai 2015, Oradea
Funeralii Nicolae Gheorghiță. A fost unul dintre pastorii Bisericii Baptiste Emanuel.

28-29 mai 2015, Oradea
Congresul al 36-lea al Uniunii Bisericilor Baptiste din România. A fost ales președinte Viorel Iuga.

5 iunie 2015, Arad
Lansare de carte – C.S. Lewis. O viață, de Alister McGrath

19 iunie 2015, Oradea
Lansare de carte – Dumnezeu poartă de grijă, de Viorel Pașca

SURSE PRINCIPALE

Istoria baptiștilor din România 1856-1989 – Alexa Popovici
Istoria Bisericilor Baptiste din România – edit. Ioan Bunaciu
Istoria răspândirii credinței baptiste – Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu
Bisericile Creștine Baptiste din România: între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965) – Marius Silveșan
Istoria penticostalismului românesc – Valeriu Andreiescu
Răscumpărarea memoriei: Cultul Penticostal în perioada comunistă – Vasilică Croitor
Cine sunt creștinii după Evanghelie? – Ieremia Rusu
Politica Regimului Antonescu față de cultele neoprotestante. Documente – Viorel Achim
Blogul România Evanghelică (39.400 postări) – editor Alin Cristea

Reviste

Farul Mântuirii
Farul Creștin
Îndrumătorul Creștin Baptist
Creștinul Azi
Cuvântul Adevărului
Calea Credinței

ALTE SURSE

Confruntări – Iosif Țon
Cultele neoprotestante și drepturile omului: un strigăt la Radio Europa Liberă (aprilie 1977) – Marius Silveşan, Bogdan Emanuel Răduţ
Betel: Construcția Casei lui Dumnezeu în timpul ateismului ateu – Petru Lascău
Istoria Bisericii Creștine Baptiste din Mangalia – Constantin Mitu
Biserica Creștină Baptistă Română din Baia Mare 1930-1990 – Vasile Bel
Ei mi-au programat moartea – Petru Dugulescu
Vieți transformate – Ioan Ciobotă
Neoprotestanții din transilvania în timpul regimului comunist – Denisa Bodeanu
Pigmei și uriași. File din istoria persecutării baptiștilor – Daniel Mitrofan
Dumnezeu îmi cunoaște măsura – Silvia Tărniceriu
Dumnezeu îmi cunoaște cărarea – Silvia Tărniceriu
Almanah MESAJ 2010 – coord. Iosif Ștefănuți
Biserica noastră și cultele minoritare. Marea discuție parlamentară în jurul Legii Cultelor 1928 – coord. Constantin Schifirneț

Internet

istorieevanghelica.ro
danutm.wordpress.com

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s