Cazul Corneanu

La Timişoara s-a întâmplat o minune!
Duminică, 25 mai 2008, a avut loc sfinţirea bisericii greco-catolice din Timişoara cu hramul „Sf. Maria – Regina Păcii şi a Unităţii”. În cadrul Liturghiei, la momentul împărtăşaniei, Nicolae Corneanu, Mitropolitul ortodox al Banatului, a urcat la altar, unde a cerut permisiunea de a se împărtăşi. Mons. Francisco Javier Lozano, Nunţiul Papal în România, i-a înmânat potirul euharistic. Un eveniment similar nu s-a mai întâmplat din anul 1700, când românii ardeleni au refăcut unirea cu Biserica Catolică.
Greco-Catolica, 26 mai 2008

Patriarhia Română face precizări în legătură cu împărtăşania ÎPS Corneanu în cadrul unei liturghii greco-catolice la Timişoara
„Patriarhia Română nu deţine date concrete şi verificate despre eveniment. Ca atare, la proxima şedinţă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va avea loc la începutul lunii iulie 2008, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae poate fi solicitat să ofere explicaţiile cuvenite Sfântului Sinod în legătură cu subiectul în cauză. Până atunci, Arhiepiscopia Timişoarei poate oferi explicaţiile de rigoare. Totuşi, în principiu, Patriarhia Română precizează faptul că dialogul actual al Ortodoxiei cu Biserica Romano – Catolică, deja destul de fragil, nu poate fi ajutat, ci mai degrabă complicat prin gesturi considerate de unii ‘profetice’, iar de alţii problematice.”
Greco-Catolica, 27 mai 2008

Mitropolitul Corneanu, crimă de împărtăşanie
Chiar dacă este primul gest de acest fel făcut în faţa unei asistenţe atât de mari, de peste 2.000 de persoane, preoţii greco-catolici nu-l consideră o surpriză, venind din partea ÎPS Nicolae: „La noi, în Banat, nu există probleme de genul celor din Ardeal, între greco-catolici şi ortodocşi. Aici este pace şi bună înfrăţire”, spune preotul Ioan Chisărău, parohul Bisericii Greco-Catolice „Sf. Maria – Regina Păcii şi a Unităţii”; ce a fost sfinţită duminică la Timişoara.
Cotidianul, 27 mai 2008

Departamentul de Relaţii Externe a Bisericii Ortodoxe Ruse speră că BOR va da explicaţii în legătură cu împărtăşirea mitropolitolui ortodox împreună cu catolicii
„Informaţia precum că mitropolitul ortodox român s-ar fi împărtăşit la o mesă catolică a devenit o sensaţie pentru jurnalişti şi o sursă de sminteală pentru dreptcredincioşi. Primim în aceste zile multe solicitări, inclusiv şi de la slujitori şi creştinii ortodocşi ai Bisericii ortodoxe Ruse în afara graniţelor. Toţi au rămas uimiţi: întradevăr s-a întîmplat aşa, ca un ierarh cu aşa rang în mod public a neglijat normele canonice şi disciplina clerică/bisericească? Nu am dori să credem asta, dar fotogafiile produc senzaţii puternice. Credem că va urma o explicaţie clară din partea BOR” – a declarat pe 29 mai Nikolay Balasov, secretarul responsabil de relaţiile interortodoxe a Secţiei Relaţii Bisericieşti Externe a Patriarhiei Ortodoxe Ruse.
Ortodoxmedia, 29 mai 2008

“Scandalul” Corneanu rămâne în ceaţă
“Ce e clar este că s-a împărtăşit. Poza nu minte, cum nu minte nici cea în care Cardinalul Ratzinger îl împărtăşeşte pe fr. Roger. Doar că în acest caz se dă ca aproape sigur faptul că fr. Roger s-ar fi convertit – nepublic – la catolicism în ultimii ani de viaţă. Nu stau aşa lucrurile cu IPS Corneanu, care acum, în diverse publicaţii, chiar neagă că s-a împărtăşit. Ceea ce ar fi putut fi un moment de cotitură (poate un Ierarh ortodox revenind la comuniunea cu Roma?) este acum un scandal plin de neclarităţi. Patriarhia nu prea are interesul să accelereze „investigaţiile” (date fiind relaţiile Daniel-Nicolae), iar BRU se ţine deoparte – şi bine face – de a alimenta în vreun fel sau altul discuţia publică. Cu cât timpul trece mă îndoiesc mai mult că BRU sau Nunţiatura va veni cu un comunicat clarificator. Va rămâne ca actorul principal al evenimentului, Mitropolitul Banatului, să se reculeagă şi să îşi fixeze poziţia: a fost luat de val (căldură, vârstă, emoţie…) sau s-a împărtăşit intenţionat.”
Familia.capan.ro, 29 mai 2008

O prostituată în Sfântul Sinod
Florian Bichir: „Anul trecut i s-a făcut public dosarul de Securitate. Nici nu a clipit. Ba, mai mult, a avut neobrăzarea să spună că datele sunt greşite. El nu a turnat din 1950, ci din 1948, de pe vremea când Securitatea nici nu exista, fiind vorba despre Siguranţa Statului. Nu s-a simţit în aşa-zisul ierarh nicio undă de regret. Nu a adus vorba de vreo retragere. Cutra de 84 de ani sfida în continuare lumea. Duminică s-a dat din nou în stambă, şocând poporul drept-credincios. A cerut la o liturghie greco-catolică să fie lăsat să se împărtăşească, iar Nunţiul Papal evident că l-a lăsat cu voioşie. Bătrâna lichea a ajuns prea departe! Nu a crezut în Hristos, ci în comunism. Nu crede în ortodoxie, precum evident nu crede nici în romano-catolicism. Totul e un teatru. Al unei cocote care trebuie să plece o dată pentru totdeauna.”
Evenimentul Zilei, 30 mai 2008

De la ecumenism la apostazie
Mihai-Andrei Aldea: “Dincolo de răul teribil pe care Mitropolitul Nicolae Corneanu şi l-a făcut prin gestul său, dincolo de osânda sub care se află prin întreita batjocorire a Sfântului Sinod, a Bisericii Universale şi a istoriei martirice a Neamului Românesc (totdeauna ortodox), stă un rău şi mai mare. Dacă Sf. Sinod nu va lua o atitudine fermă faţă de acest gest, ne putem aştepta ca orice episcop şi orice cleric să se unească liniştit cu orice ‘confesiune’ sau, de ce nu, cu orice religie. Iubiţi pastori, lupii au intrat în Turma lui Hristos!”
Puncte cardinale, iunie 2008

Comunicat al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, referitor la evenimentul de la Timişoara
“Sfânta Euharistie este semnul unităţii actualizate între Biserici în mod desăvârşit. Pentru acel timp, pe care numai Dumnezeu îl cunoaşte, creştinii se roagă cu suspine negrăite. Cu toate acestea, pentru cazuri particulare, motivate de întemeiate dispoziţii sufleteşti Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică respectă libertatea fraţilor ortodocşi de a se împărtăşi la Sfintele Liturghii greco-catolice.”
Greco-Catolică, 3 iunie 2008

Despre invitaţia la dezbaterea publică despre gestul Mitropolitului Corneanu
La invitaţia Dl. Răzvan Bucuroiu, preşedintele Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini (AZEC), de a participa la o dezbatere publică pe tema “Mitropolitul Nicolae şi consecinţele gestului său: forţarea unităţii sau abandonarea identităţii” la Centrul de Presă al Radiodifuziunii Române începând cu orele 13.00 miercuri 4 iunie a.c., Vicariatul de Bucureşti, justificând absenţa de la această dezbatere, a emis următorul comunicat: „[…] După câte ştim Înalt Preasfinţitul Nicolae, mitropolitul ortodox al Banatului, nu s-a pronunţat public referitor la gestul împărtăşirii sale la Sfânta Liturghie greco-catolică celebrată la Timişoara, duminică 25 mai a.c. Credem că orice discuţie asupra acestui fapt presupune avizul sau prezenţa IPS Sale sau al unui purtător de cuvânt al său. De aceea participarea părţii greco-catolice, la întâlniri care să analizeze acest gest concret, personal, al căror motivaţii profunde nu au fost expuse public, nu este bine venită. […]”
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, 3 iunie 2008

Mărturie aghiorită împotriva împărtăşirii apostate a Mitropolitului Corneanu
Părintele Sava Cucurakis de la Marea Lavră – Sfântul Munte Athos: “Noi nu suntem de acord cu ceea ce a făcut Înaltul Mitropolit, pentru că Sfinţii Părinţi combat această faptă. Dacă un episcop ar face aşa ceva, trebuie să fie caterisit. Noi urmăm hotărârile Sfinţilor Apostoli, ale Sfintelor Sinoade şi ale Sfinţilor Părinţi. Sfântul Munte rămâne credincios în tradiţia şi credinţa ortodoxă. Astfel că, atunci când patriarhul latinofron Vekkos a cerut aghioriţilor să se unească cu papa, aceştia au refuzat, dând mărturie a dreptei credinţe chiar şi cu preţul vieţii. Aşa şi noi urmăm tradiţia înaintaşilor, pentru a nu se pierde dreapta credinţă, care ne conduce la mântuire. Pentru aceasta, mitropolitul Nicolae ar trebui să se pocăiască pentru ceea ce a făcut. Dacă nu se pocăieşte, preoţii din mitropolia lui să nu-l mai pomenească la slujbe, pentru că el, de fapt şi de drept, este garantul dreptei credinţe în Biserică, dar el deja a încălcat-o. În credinţa ortodoxă nu facem nici adăugiri, nici împuţinăm.”
Danionvasile.ro, 3 iunie 2008

„Să fie caterisit!”
Justin Parvu: „Un fapt cutremurător a zguduit şi a derutat întreaga ortodoxie românească. Faţa ortodoxiei s-a pătat astăzi ruşinos, printr-un fapt unic în ultimii trei sute de ani de dăinuire a Sfintei noastre Biserici, prin gestul neortodox al fratelui nostru de suferinţă, Înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Nicolae Corneanu. Şi dacă actul necanonic al uniaţiei din Transilvania de acum trei secole a îndurerat ortodoxia, acum şi mai mult, din moment ce atunci poporul nostru suferea greaua asuprire străină, iar acum, nesiliţi de nimeni, ne facem părtaşi ereziei papistaşe.” (Scrisoare deschisă către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române)
Ziua, 4 iunie 2008

Părintele Arsenie Papacioc: „Am pierdut o bătălie, nu şi războiul…”
“Gestul Mitropolitului Nicolae Corneanu nu este necontrolat, ci este demonstrativ. Mă exprim şi ceva mai mult: nici măcar un recunoaşte, după ce a fost fotografiat, de unde se vede că el însuşi se consideră vinovat. Consider că este o batjocură ceea ce a făcut Mitropolitul Nicolae Corneanu. Habar nu are că este ortodox! A fost comunist şi nu orice fel de comunist, ci unul vândut comuniştilor. Este şi rămâne o căpetenie comunistă. Referitor la apostazia sa, am primit veşti şi din Grecia. Grecii ăştia, domnule, le ştiu pe toate, sunt foarte atenţi. Sinodul BOR, însă, nu a dat nici un răspuns. Sinodul nostru tace. Ar fi cazul să se trezească şi să ia o măsură. Nu sunt de părere să se ia o atitudine de jos în sus, pentru că riscăm să ne risipim forţele, care ne sunt atât de necesare într-un moment de mai mare eficacitate… […] Mitropolitul Corneanu este cel mai în vârstă arhiereu la noi (mai în vârstă decât el a fost Patriarhul Teoctist, care deja a murit). Personal îl consider un alintat, nici măcar un copil (pentru că unui copil îi poţi găsi o scuză). Să nu credeţi că am ceva personal cu el. Dimpotrivă, îi purtam un profund respect.”
Danionvasile.ro, 4 iunie 2008

Intervenţia telefonică a Mitropolitului Nicolae Corneanu la dezbaterea AZEC
“[…] Nu-mi pare rău, doar că regret că am dat prilej la comentarii din cele mai felurite şi majoritatea destul de negative. Ar fi trebuit să calculez foarte bine gestul care l-am făcut atunci, dar a fost un gest spontan, şi, să zic aşa, o comuniune în Hristos pe care am simţit-o alături de ceilalţi, să zic, creştini, pentru că sînt cu adevărat creştini şi ei. Nu ne desparte în fond nimic decît pe plan, să zicem, jurisdicţional, acceptarea primatului papal. […]”
Laurentiudumitru.ro, 4 iunie 2008

Spre anul o mie
Mircea Mihăieş: „A fost suficient ca Nicolae să dea încă un semn al deschiderii faţă de alte culte, pentru ca aranjorii din Sinod şi căţeii din jurul sutanelor să sară de nouă stânjeni. […] Acest jalnic episod arată cât de departe de normalitate şi de valorile promovate oficial de statul român e biserica. Dacă dialogul, respectul faţă de celălalt şi generozitatea ajung să fie catalogate de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei drept ‘gesturi problematice’, înseamnă c-am recăzut în hăul fără fund al intoleranţei şi-al unui inimaginabil primitivism. Ce mai urmează? Doar ca păcătoşii să fie arşi pe rug sau aruncaţi în groapa cu lei. Iar cei suspectaţi că văd în orice om un egal, un frate întru bunătate şi moralitate, să fie schingiuiţi cu cizma spaniolă. Trist moment, tristă recădere în practici ce evocă violent intoleranţa anului o mie!”
Greco-Catolica, 4 iunie 2008

De Înălţarea Domnului, Sinodul BOR poate decide soarta Mitropolitului Nicolae Corneanu
Dumitru Manolache: „Cum era de aşteptat, gestul de neînţeles al Mitropolitului Nicolae Corneanu a produs stupoare în rândul credincioşilor ortodocşi, preoţilor şi călugărilor, luări de poziţie şi atitudini, iar în segmentul presei laice a generat comentarii dintre cele mai diverse, unele dintre ele de o duritate excesivă. Că s-a încălcat canonul 46 apostolic, care spune clar că ‘episcopul sau prezbiterul, ereticesc botez primind, sau jertfa, a se caterisi poruncim. Că ce glăsuire este lui Hristos ca Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?’, nu încape nici o îndoiala. Evenimente însă de ultimă oră prefigurează luarea urgentă a unei hotărâri în cazul mult discutat de către Sfântul Sinod.”
Gardianul, 5 iunie 2008

Cristian Bădiliţă: Împărtăşirea mitropolitului Corneanu şi caterisirea bunului simţ
“Eu sunt trist ca abia acum s-a hotărât să facă gestul ‘şocant’. Dar bine şi-aşa. […] Ce ‘canoane’ suprarealist-naţionalist-securiste pot demola unitatea, iubirea şi comuniunea insuflate de Duhul Sfânt? Tabăra politicianistă din BOR, cea adapată serios din bugetul statului-securist, ar trebui să priceapă o dată pentru totdeauna că EA se află în afara Duhului cristic, nu cei care, precum mitropolitul Corneanu, se străduiesc să readucă Firescul şi într-o ţară şi într-o parte a Bisericii unde nu prea are nici o căutare.”
Greco-Catolica, 5 iunie 2008

Tăcerea Patriarhului
“PF Daniel refuză să ia o decizie în cazul Mitropolitului Banatului şi al Episcopului Oradiei, acuzaţi de erezie de către mari duhovnici şi călugării de la Muntele Athos. Tăcerea lui Daniel este cu atât mai suspectă cu cât gestul eretic al Mitropolitului Corneanu, de a se împărtăşi cu greco-catolicii, a stârnit protestul Bisericii Ruse şi al Bisericii Greciei.”
Ziua, 9 iunie 2008

Războiul mitropoliţilor
Mitropolitul Banatului este acuzat de ÎPS Bartolomeu că s-a împărtăşit în timpul unei slujbe greco-catolice, în timp ce PS Sofronie a slujit sfinţirea Agheasmei Mari, de Bobotează, împreună cu episcopul greco-catolic de Oradea. „Este adevărat că am cerut caterisirea Mitropolitului Corneanu şi retragerea Episcopului Sofronie. Motivele şi le-au creat singuri. Ei nu sunt pedepsiţi de noi, ci s-au autopedepsit. Prin ce a făcut Mitropolitul Corneanu s-a exclus singur din comunitatea bisericească, a Bisericii Ortodoxe Române şi a Bisericii Ortodoxe Universale“, a spus ÎPS Bartolomeu.
Evenimentul Zilei, 11 iunie 2008

„Cazul“ Corneanu
Teodor Baconsky: “Lipsită de informaţii serioase (pentru că nu e capabilă să le caute), presa noastră s-a inflamat cu o falsă Afacere Dreyfus, în stil românesc: ‘erezia’ mitropolitului Nicolae Corneanu, care s-a împărtăşit din potirul greco-catolicilor. Am crezut iniţial că e o ştire de o zi. […] Astăzi, când ne mirăm (împreună cu alţii) că facem parte din UE şi NATO, e penibil să tot amânăm dezbaterea asupra anacronismelor care trădează proasta întâlnire dintre dreapta credinţă moştenită şi postmodernitatea specifică globalizării. Nu ÎPS Corneanu e de discutat aici, cu tot cu păcatele sale trecute, parţial mărturisite. Avem o problemă comunitară, pe care numai Sinodul BOR o poate gestiona, mai ales sub oblăduirea PF Daniel, figură de prim-plan meschin atacată pe motiv că, vezi Doamne, pregăteşte… oarece schimbări.”
Coridianul, 12 iunie 2008

Miting cu rugăciune pentru ÎPS Corneanu
La iniţiativa unui cetăţean care ţine să rămână în anonimat, de la ora 20.00, în faţa Operei Naţionale din Timişoara se vor aduna, pentru a spune rugăciunea Tatăl Nostru cu o lumânare în mână, toţi cei care îl respectă şi îl iubesc Mitropolitul Banatului, ca gest de susţinere pentru cel care a fost acuzat că s-a împărtăşit la o biserică greco-catolică.
Evenimentul Zilei, 12 iunie 2008

De la un „gest de frăţietate”, la atitudini fundamentaliste
Daniel Avram (purtătorul de cuvânt al Episcopiei greco-catolice de Cluj-Gherla): “Nu voi comenta în niciun fel împărtăşania înaltului ierarh ortodox – de altfel singurul în drept să facă acest lucru este protagonistul însuşi – ci mă voi opri asupra expresiilor şi consideraţiilor formulate de autorii citaţi, pentru că nu se poate, greco-catolic fiind, să nu te simţi jignit şi atacat pe nedrept de aceşti aşa-zişi „apărători” ai Ortodoxiei. A cataloga astăzi Biserica Greco-Catolică drept „eretică” înseamnă ignoranţă şi necunoaşterea realităţilor istorice şi teologice ale demersurilor şi realizărilor de ordin ecumenic dintre Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe în ansamblul lor. Nici părintele Iustin Pârvu şi nici domnul Dan Ciachir, semnatarii „aprofundatelor” analize, nu şi-au amintit sau n-au vrut să-şi mai amintească de un eveniment istoric important: ridicarea anatemelor din 1054 de către Patriarhul Athenagoras (1949-1972) şi Papa Paul al VI-lea (1963-1978 ) în data de 7 decembrie 1965. Reutilizarea acestor termeni, care au de fapt rolul de a agrava cu atât mai mult gestul Mitropolitului Nicolae, cu cât greco-catolicii sunt asimilaţi cu necreştinii, ereticii sau schismaticii, ne întoarce cu secole în urmă în vremuri în care, din păcate, acesta era limbajul care se folosea pentru a se justifica o atitudine sau alta. Credeam că astfel de formulări sunt demult apuse, dar se dovedeşte că m-am înşelat.”
Informaţia de Cluj, 13 iunie 2008

„Să păzim unitatea Duhului în legătura păcii!” – Apel la calm şi înţelepciune
“Într-o societate din ce în ce mai frământată şi tulburată, este necesar ca Biserica să fie un factor de pace socială şi de aplanare a conflictelor, nu de amplificare a lor. […] Patriarhia Română recomandă clerului şi credincioşilor săi abţinerea de la manifestări sau demonstraţii publice animate de duh lumesc, întrucât astfel de acţiuni slăbesc credibilitatea creştină în societate. Problemele bisericeşti trebuie rezolvate în forurile bisericeşti competente, care au datoria de a formula şi de a promova reguli adecvate de conduită liturgică şi canonică a ierarhilor, preoţilor, diaconilor şi credincioşilor laici în ceea ce priveşte relaţiile interne bisericeşti, precum şi atitudinea faţă de alte culte religioase.”
Patriarhia, 14 iunie 2008

Sute de persoane au participat în Timişoara la un miting pentru susţinerea Mitropolitului Nicolae Corneanu
Aproximativ 500 de persoane – ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, protestanţi şi neoprotestanţi – au participat sâmbătă seara, 14 iunie 2008, la un miting în Piaţa Operei din Timişoara pentru susţinerea Mitropolitului Nicolae Corneanu.
Greco-Catolica, 14 iunie 2008

„Misiunea preotului este la altar, nu la primărie!“
Mitropolitul Bartolomeu Anania: “Unirea cu catolicii nu poate fi anticipată emblematic prin exhibiţionismul unui mitropolit ortodox, care, la adânci bătrâneţi, a ajuns să creadă că Euharistia este egală, primăvara, cu borşul de urzici.” Nota redacţiei: Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a referit în cadrul ultimului răspuns la gestul mitropolitului Banatului, Nicolae Corneanu, care s-a împărtăşit recent împreună cu greco-catolicii.
Adevărul, 16 iunie 2008

Caterisire estivală
Ovidiu Pecican: „BOR nu pare aptă să cultive mai multe grupuri şi mai multe opinii în interiorul său. Dacă PNL, PRM şi alte partide au socotit mai oportun să îşi expulzeze opiniomanii inconfortabili în afara organizaţiilor, ele, care sunt produse prin excelenţă ale modernităţii laice, de ce s-ar aştepta acum de la Biserică la altceva? Ea se declară pe faţă păstrător al tradiţiilor dinainte de modernitate, al spiritului medieval, cruciat şi intransigent, chemând cu voce de serafim la iubire frăţească şi mânuind spada arhanghelică şi acolo unde abordarea cu duhul blândeţii ar fi mai potrivită.”
România liberă, 16 iunie 2008

Ortodoxia Mitropolitului Nicolae
Radu Preda: “Nici ortodoxia şi nici catolicismul nu sunt dornice de o unitate doar la suprafaţă, de ochii lumii. Tocmai pentru că unitatea Bisericii nu este sinonimă cu fuziunea corporaţiilor economice, dar nici cu alianţele de state, ci reprezintă aducerea diversităţilor culturale naturale la cel mai înalt numitor spiritual comun posibil, Iisus Hristos, orice altă formă concordie minoră este în fapt o caricatură a unităţii. Este motivul pentru care un gest precum cel al Mitropolitului Nicolae este la rigoare antiecumenic, adică în dezacord fundamental cu ceea ce cele două emisfere ale creştinismului apostolic înţeleg prin unitate. Mai mult, prin astfel de acţiuni unilaterale, rupte de voinţa sinodală, în detrimentul conştiinţei soborniceşti, cea care, în ultimă instanţă, este temelia şi garanţia unităţii de credinţă, atât în Răsărit, cît şi în Apus. Plasându-se între ortodoxie şi catolicism, Mitropolitul Banatului nu este acum în comuniune deplină nici cu una şi nici cu cealală Biserică, credinţa lui fiind, din punct de vedere canonic şi dogmatic, incertă pentru ambele părţi.”
22, Nr. 25 (954), 17-23 iunie 2008

Un posibil pas spre concordia ecumenică
Romulus Rusan: “Canonic, dogmatic şi ecelsiologic, gestul Mitropolitului Nicolae al Banatului a fost asimilat de unii teologi şi ziarişti cu o acceptare a comuniunii ‘schismaticilor’ (dacă nu chiar a ‘ereticilor’) interzisă reciproc de cele două Biserici apostolice în urmă cu un mileniu. Istoric – observă alţii – este o reconciliere cu cei care au încercat cu trei sute de ani în urmă să suprime Bsierica Ortodoxă din Ardeal, dar care – la rândul lor – au fost suprimaţi de comunişti în urmă cu şaizeci de ani. […] Din punct de vedere ecumenic, eu văd în acest gest o continuare a bucuroasei acolade liturgice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o împreună cu Patriarhul Teoctist, oficiind de la acelaşi altar, în luna mai 1999, la Bucureşti.”
22, Nr. 25 (954), 17-23 iunie 2008

Izolare si criză
Dan Ciachir: „La izolarea noastră în lumea ortodoxă se poate adăuga şi o criză a Bisericii. Încercarea, poate neinspirată, a preoţilor, de a se sindicaliza constituie un indiciu în acest sens. Criza Bisericii nu ar putea decurge însă decât din încetineala şi ‘pudoarea’ Patriarhiei în privinta celor săvârşite de Mitropolitul Nicolae. Câţiva mari duhovnici au arătat în ce constă cumplitul său păcat spiritual. De ce nu explică public Patriarhia care este natura faptei mitropolitului Nicolae din perspectiva Mărturisirii de credinţă ortodoxe şi a canoanelor Bisericii noastre? Că doar are radio, televiziune şi impune preoţii la birul unui ziar…”
Ziua, 18 iunie 2008

Asociaţia Memorialul Revoluţiei îl sprijină pe mitropolit
Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie Timişoara a redactat un comunicat de susţinere pentru Înalt Prea Sfinţia Sa Nicolae Corneanu, din care spicuim: „Gestul mitropolitului Nicolae al Banatului de a se împărtăşi împreună cu fraţii greco-catolici cu prilejul recentei sfinţiri a unei biserici greco-catolice din Timişoara a fost un gest de pace, iubire creştină, unire şi comuniune hristică.”
Renaşterea Bănăţeană, 19 iunie 2008

Unitate şi dezbinare
Teodor Baconsky: “Sub raport dogmatic, conduita ierarhului bănăţean nu se susţine. Bisericile de succesiune apostolică dialoghează pentru a restaura intercomuniunea (adică recunoaşterea validităţii Sfintelor Taine săvîrşite în fiecare dintre ele), dar nici o decizie definitivă nu s-a luat deocamdată pe acest plan, în pofida ‘Documentului de la Balamand’. Cele două (trei) ierarhii concurente nu au reuşit să găsească formula prin care să-şi împartă puterea sacramentală şi să restaureze, ipso facto, unitatea văzută a Bisericii ‘peregrine’ spre Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă rămînem ancoraţi într-un spirit ‘irenic’ (pentru că tot vorbim despre fraţii greco-catolici), atunci nu avem de ce să înteţim gălăgia demagogic-ofuscată pe care gestul ÎPS Nicolae a stârnit-o în cercurile ortodoxe pretins ‘fundamentaliste’. […] Tulburător, deşi nerecomandabil, gestul ÎPS Nicoale traduce măcar patosul de a căuta unitatea ucenicilor lui iisus Hristos, pentru care se cuvine să lucrăm ‘cu timp şi fără timp’; în deplină ascultare.”
Dilema veche, Nr. 227, 19-25 iunie 2008

Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, despre gestul mitropolitului Nicolae Corneanu
“Dacă ar fi fost un ierarh catolic, gestul său ar fi fost imputabil. Atenţie!, însă, că Dreptul canonic, ca şi… Codul rutier, ca şi toate regulile noastre de comportament este nu pentru a acuza, ci pentru a salva. A fost prima lecţie pe care am învăţat-o la Drept canonic, cu un profesor român, docent la Universitatea Pontificală Urbariană din Roma. Acesta mi-a spus: ‘Învăţăm nişte norme care nu sînt pentru a da în cap cuiva, nu sînt pentru a… caterisi oameni, pentru a-i respinge de la Biserică, ci tocmai pentru a-i salva din situaţii dificile’. De aceea, există un alt principiu care zice: Fortiter in re, suaviter in modo, adica să fim puternici în reguli, dar să fim domoli în aplicarea lor.”
Ziarul Făclia, 21 iunie 2008

Mitropolitul Corneanu, susţinut de intelectualii bănăţeni
În cadrul unei întâlniri organizate sâmbătă de Institutul Intercultural din Timişoara, un grup de intelectuali timişoreni, printre care s-au aflat toţi rectorii universităţ ilor şi reprezentanţi ai Societăţii Timişoara, a ţinut să-şi exprime viziunea legată de valenţele pozitive ale ecumenismului Mitropolitului Nicolae Corneanu. Un număr de 51 de profesori universitari, la iniţiativa Asociaţiei Memorialul Revoluţiei, au semnat deja o scrisoare adresată Patriarhiei Române.
Expres.ro, 23 iunie 2008

Eroare vs intransigenţă. Mitropolitul Nicolae Corneanu şi sensul ecumenismului în ortodoxie
Bogdan Tătaru-Cazaban: “Din moment ce avem de-a face cu un gest emoţional, care ar putea însă deveni o problemă ecumenică, ar fi oportun să fie tratat la altitudinea sa ecleziologică, şi nu cu instrumentele contextului românesc, mai degrabă istorice şi polemice. Faptul că dialogul ecumenic are loc şi este recunoscut de Bisericile care participă la el ar presupune mai degrabă, în discutarea unor gesturi ca acela al Mitropolitului Corneanu, argumente care să ţină seama de existenţa sa, şi nu argumente de dinaintea oricărui dialog. Ceea ce vreau să spun este că gestul Mitropolitului aduce, fără să vrea, Sfântul Sinod şi comunitatea ortodocşilor în faţa conştiinţei de sine: este participarea la căutarea unităţii asumată sau nu? Pentru că participarea la căutarea unităţii este şi o recunoaştere implicită a posibilităţii comuniunii, chiar dacă în viitor, ca împlinire a unitătii. De aceea, un astfel de gest solicită, cred, în mai mare măsură înţelepciunea şi discernământul decât dreptatea disciplinară, oricât de legitimă ar fi ea.”
22, Nr. 26 (955), 24-30 iunie 2008

Avertismentul duhovnicului
Într-un interviu în exclusivitate – disponibil integral la http://www.ziua.ro – părintele Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, supranumit „Duhovnicul Neamului”, avertizează asupra riscurilor de sciziune a Bisericii dreptcrediciosilor în cazul în care Mitropolitul apostatic nu va fi caterisit.
Ziua, 27 iunie 2008

Cristian Bădiliţă: 12 mirări despre „cazul Corneanu”
“Toată neghiobimea ortodoxistă a ajuns să-i administreze lecţii de etică, de teologie, de mântuire unui om care, fie spus în treacăt, este ierarh ortodox de peste cinci decenii. Cum oare, aşa, dintr-o dată l-a cuprins pe vlădica Nicolae ‘pofta de erezie’? Dintr-o dată a luat-o razna prin mirişte închinându-se lui Mamona? Mai întâi, se face confuzia între romano-catolici şi greco-catolici. Dacă e să luăm lucrurile la bani mărunţi, atunci trebuie spus că între greco-catolici şi ortodocşi nu există nici o diferenţă de ordin ritualic şi dogmatic. Singurul element care-i ‘desparte’ este recunoaşterea, de către greco-catolici, a Papei de la Roma ca ierarh suprem. Aşadar toate ‘discuţiile’ privitoare la filioque şi celelalte ‘erezii’ catolice… n-au obiect. Mitropolitul Corneanu nu s-a împărtăşit cu romano-catolicii, n-a rostit Crezul cu filioque etc.”
Greco-Catolica, 27 iunie 2008

Despre politeţea liturgică
Marcel Tolcea: “Nu am căderea şi nici nu vreau să mă exprim în legătură cu aspectul dogmatic ce face referire la omologarea tainelor după Conciliul Vatican II. Vreau să spun, mai întâi, că un asemenea gest mi se pare firesc în siajul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România. După cum ţin să spun că am fost sâmbătă la Filarmonică, alături de nume importante ale societăţii civile din Timişoara, nu pentru a polemiza cu un Comunicat lipsit de politeţe liturgică al Paatriarhiei ori al Mitropolitului Bartolomeu. Nu, m-am aflat acolo pentru a fi alături de Păstorul meu Părintele Mitropolit Nicoale. Penru a spune că Î.P.S. Nicolae Corneanu a avut curajul să înfrunte, cu politeţe şi profund ritualic, 50 de ani de furt comunist. Din altar.” (Orizont, nr. 6 (1509), iunie 2008)

Câteva lămuriri referitoare la “cazul Corneanu”
Mircea Platon: “Într-un recent text intitulat ‘12 mirări despre «cazul Corneanu»’ şi publicat pe un site greco-catolic, domnul Cristian Bădiliţă lansează 12 capete de acuzare împotriva BOR şi a ceea ce alege să denumească ‘neghiobimea ortodoxistă’. Cum, printre altele, dl Bădiliţă se plânge că a primit, ca urmare a susţinerii pe care i-a acordat-o Înalt Prea Sfinţitului Corneanu, doar ‘apostrofări murdare’, lipsite de o ‘minimă argumentaţie, logică, teologică, istorică’, voi încerca în cele ce urmează să satisfac foamea de argumente a dlui Bădiliţă operând câteva incizii în ‘capetele’ domniei-sale.”
Rostonline.ro, 29 iunie 2008

Cine sunt ierarhii eretici din România anului 2008?
Ramona Băluţescu: “Patriarhia nu pare să mai vadă eretici pe undeva dar, în trei săptămîni, nici nu l-a contrazis pe Î.P.S.S. Bartolomeu, când cere caterisirea Î.P.S.S. Nicolae, pe motiv că s-ar fi împărtăşit cu ‘nişte eretici’, deşi ridică, graţios, două degete şi oferă comunicate, atât pentru fapta mitropolitului Nicolae, cât şi atunci când este criticată dur de ziarişti sau când timişorenii vor să iasă în stradă pentru a-şi arăta susţinerea faţă de mitropolitul lor. Aceasta este situaţia în macrocosmosul B.O.R. dar, ca într-o celulă meristematică, informaţia întregului se repetă şi în entitatea mică, aceea a Mitropoliei Banatului. Dacă timişorenii, atât ca simpli purtători de lumânări, cât şi ca înzestraţi cu diplome grele, iau apărarea mitropolitului Nicolae, ierarhii zonei (mult mai degrabă decât preoţii simpli) au mirosit că este vorba de măriri şi căderi, de scaune de împărţit, de plătit conturi, de fofilat şi destabilizat.”
Timpolis, 30 iunie – 2 iulie 2008

Comuniune de credinţă
Dan Stanca: „De partea IPS Corneanu s-au ridicat în general societatea civilă, emancipată, liberală şi, evident, greco-catolicii. Împotriva sa s-au exprimat ortodocşii calificaţi repede drept fundamentalişti. Poate că adevărul este ca întotdeauna într-o zonă mediană, în lumina căreia mitropolitul Banatului nu este nici ereticul impardonabil, dar nici iluminatul fără prihană. Probabil că Sfântul Sinod este conştient de acest fapt. De aceea nici nu se dumireşte cum să soluţioneze cazul. Asprimea unei sancţiuni ar fi poate exagerată, blândeţea nu e văzută cu ochi buni în toată lumea ortodoxă de la Moscova la Athos. Atunci? Greu să fii în pielea PF Daniel.”
România liberă, 1 iulie 2008

Un context şi evenimentul său revelator
Smaranda Vultur: “În conformitate cu o tradiţie, de lungă durată în Banat, constituită în cel puţin două secole de convieţuire, în numeroase localităţi în care au locuit oameni de mai multe confesiuni, Paştele sau ruga (hramul bisericii, respectiv nedeea sau chirvaiul, pentru germani) erau sărbători la care participa întreaga comunitate, în ciuda decalajelor calendaristice între catolici, ortodocşi români sau ortodocşi sârbi etc. […] Consider aşadar că ÎPS Nicoale a procedat în deplin respect faţă de religia celuilalt, de altfel, în cazul de faţă, frate creştin, iar cele două părţi ale răspunsului dat de ÎPS Bartolomeu [Adevărul, 16 iunie 2008] conţin o gravă acuzaţie. Dincolo de evenimentele jignitoare care transpar din echivalarea fără reticenţe a Euharistiei primite într-o biserică greco-catolică cu un borş de urzici, m-a şocat tonul superior, lipsa totală de smerenie cu care ÎPS Nicolae e apostrofat ca un novice în cele bisericeşti.”
22, Nr. 27 (956), 1-7 iulie 2008

Clerul timişorean, alături de Mitropolit!
De la Timişoara a plecat spre Patriarhia Ortodoxă încă un mesaj de susţinere faţă de mitropolitul Banatului, Înalt Prea Sfinţia Sa Nicolae. De data aceasta, este un text venit din partea preoţilor ortodocşi din jurul ierarhului bănăţean. Membri ai consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei, în numele membrilor adunării eparhiale, al protopopilor şi al preoţilor din cele cinci protopopiate din eparhie, al vieţuitorilor din aşezămintele monahale, al preoţilor şi diaconilor de la Catedrala Mitropolitană şi al credincioşilor eparhiei au semnat un memoriu trimis la Bucureşti astfel încât să ajungă înainte de 8 – 9 iulie, când Sfântul Sinod va lua în discuţie gestul Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae de a se împărtăşi într-o biserică greco-catolică.
Timpolis, 3-6 iulie 2008

ÎPS Corneanu, la un pas de caterisire
Specialiştii în dogmatică consideră gestul lui Corneanu cu atît mai grav, cu cît în istoria Bisericii Ortodoxe Române au existat cazuri de ierarhi caterisiti doar pentru o abatere de disciplină, adică schismatică, – ei aducînd în acest sens exemplul mitropolitului Galaction Cordun, caterisit în 1924 din cauză că nu a acceptat calendarul pe stil nou -, dar nu şi doctrinară.
Foaia Transilvană, 4 iulie 2008

Cazul «episcopilor apostaţi» va marca evoluţia BOR pe termen lung
Dumitru Manolache: „Marţea viitoare, Sfântul Sinod va lua o hotărâre crucială pentru viitorul Bisericii Ortodoxe Române: caterisirea sau nu, pentru apostazie, a Mitropolitului Nicolae Corneanu, care s-a împărtăşit din acelaşi potir cu catolicii, şi Sofronie Drincec, Episcopul Oradei, care a sfinţit agheasma cu un episcop greco-catolic. Cele două cazuri au stârnit o adevărată furtună în ţară, şi chiar în afara ei. Informaţii de ultimă oră acreditează ipoteza că actul Mitropolitului Corneanu a fost premeditat şi gestionat din umbră de forţe care doresc deteriorarea unităţii BOR. Primul vizat însă este Patriarhul Daniel. Indiferent care va fi hotărârea Sinodului, vor fi nemulţumiri care vor afecta, mai grav sau mai puţin grav, rolul Bisericii şi al ierarhilor săi în relaţiile cu celelalte biserici şi cu propriii enoriaşi.”
Gardianul, 4 iulie 2008

Intelectuali din Timişoara îl sprijină pe ÎPS Corneanu
Co-autorul Proclamatiei de la Timişoara Daniel Vighi a apreciat gestul mitropolitului ca fiind ieşirea din demagogie. „Gestul ÎPS poate fi începutul prin care să ieşim din demagogie. Dacă vrem să urmăm poruncile lăsate de Iisus Hristos, trebuie să le urmăm fără negocieri”, a spus acesta. „Ar fi dezamăgitor dacă nu s-ar ţine cont de susţinerea pe care o dăm noi de aici. După primul rabin Neumann, el este spiritul Timişoarei, un catalizator. Nu vreau să mă gândesc cu cine am putea să ne trezim aici. Nu aducem presiuni asupra Sfântului Sinod, dar trebuie să se vadă o susţinere”, a declarat, la rândul său, preotul greco-catolic Ovidiu Nicolae Teodorescu.
Suplimentul de cultură, Nr. 186, 5-11 Iulie 2008

Societatea „Timişoara” îndeamnă Sinodul BOR să nu intervină între fraţii din Banat
Societatea civilă din Timişoara a trimis o scrisoare deschisă Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, căreia îi cere să nu permită forţelor întunecate ale urii, vrăjmăşiei şi dezbinării să intervină în spiritul de iubire creştină şi de fraţietate care a domnit de sute de ani în Banat. Scrisoarea este o formă se sprijin pentru Mitropolitul Banatului, ÎPS Nicolae Corneanu, a cărui soartă se va decide în zilele de 8 şi 9 iulie de către Sfântul Sinod. Pe unele site-uri de internet a apărut deja informaţia că mitropolitul va fi pensionat „administrativ”, ca o pedeapsă pentru gestul său, interzis de către canoanele ortodoxe.
Bănăţeanul, 6 iulie 2008

Dihonie în Biserică
Pe măsură ce se apropie ziua judecăţii cazurilor mitropolitului Corneanu şi al episcopului Sofronie, atmosfera în sânul BOR se încinge. Cancelaria Patriarhului Daniel a înregistrat zilele acestea sute de adeziuni sau, dimpotrivă, de memorii pro şi contra ereziei celor doi. La ultima şedinţă a Sfântului Sinod permanent, ÎPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, sprijinit şi de alţi ierarhi, a cerut caterisirea celor doi, consideraţi trădători ai sfintelor tradiţii şi canoanelor ortodoxe. La scurt timp, o parte a societăţii civile din Timişoara s-a mobilizat şi mai mulţi susţinători de-ai Mitropolitului Banatului, chiar dacă nu erau de confesiune ortodoxă, au desfăşurat o manifestaţie de solidaritate în favoarea ierarhului ortodox care s-a împărtăşit cu greco-catolicii.
Ziua, 6 iulie 2008

Gest de proporţii: Apelul Kinotitei athonite către Sfântul Sinod al BOR
“Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că noi nu putem primi în comuniune bisericească pe episcopul care va stabili comuniune sacramentală cu uniaţi, papistaşi, monofiziţi, protestanţi sau alţi eretici fără ca în prealabil aceştia să se întoarcă la Credinţa Apostolică a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe. Avem speranţa că, cu dragoste părintească, veţi acţiona cum se cuvine în acord cu cele stabilite de Sfintele Canoane.”
Laurentiudumitru.ro, 7 iulie 2008

Biserica Anti – Corneană Română
KSLCătălin: “ÎPS Corneanu a comis o greşeală destul de mare… dar s-a împărtăşit cu catolicii, ori cei ce au creat apoi telenovela, s-au împărtăşit cu ateii (prin presa de scandal)… cu oricine, doar spre a-l demola pe ÎPS Corneanu. Să judece Dumnezeu, căci eu nu am timp nici să mă mai judec pe mine!”
Lăcaşuri Ortodoxe, 7 iulie 2008

Sinod de judecată a mitropolitului Nicolae Corneanu
Ce pedeapsă merită ÎPS Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, pentru că s-a împărtăşit la sfinţirea unei biserici greco-catolice? La această întrebare vor trebui să răspundă în zilele ce urmează membrii Sfântului Sinod al BOR, puşi în faţa unei situaţii nemaiîntâlnite până acum. Patriarhia a dezaprobat imediat gestul, vorbind nu doar despre încălcarea canoanelor, dar şi despre influenţarea negativă a dialogului dintre biserici. Mai mulţi monahi, publicişti creştini, dar şi câteva organizaţii nonguvernamentale au cerut cu vehemenţă caterisirea mitropolitului Corneanu.
Cotidianul, 7 iulie 2008

Sfîntul Sinod discută cazul mitropolitului Banatului
Douăzeci şi cinci de Asociaţii ale Laicatului Ortodox Român au alcătuit un memoriu cu privire la tulburările pe care Mitropolitul Nicolae Corneanu şi Episcopul Sofronie Drincec le-au provocat, în ultima vreme, în viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Memoriul a fost depus pe 2 iulie la cancelaria Sfîntului Sinod. Potrivit semnatarilor acestui memoriu, actele celor doi ierarhi români sînt susţinute de alte confesiuni şi de cei care se manifestă polemic şi batjocoritor la adresa Bisericii Ortodoxe Române, deoarece gesturile episcopilor amintiţi pot provoca dezbinări în cadrul Ortodoxiei, atît la nivel intern cît şi la nivelul raporturilor cu celelalte Biserici Ortodoxe.
Ziarul de Iaşi, 7 iulie 2008

Ordinea de zi a Sfântului Sinod din 8 – 9 iulie 2008
În zilele de 8-9 iulie 2008, la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, se va desfăşura şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Între temele aflate pe ordinea de zi sînt: alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei; propunerile Sinodului Permanent în legătură cu Mitropolitul Nicoale al Banatului Episcopul Sofronie al Oradiei.
Basiliaca, 7 iulie 2008

„Cazul Corneanu” în Sfântul Sinod
Conform memoriului semnat de 90 de mănăstiri şi schituri, 11 parohii şi mii de credincioşi ortodocşi români, aceştia s-au adresat direct înalţilor ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române datorită tulburării „pe care au adus-o asupra Sfintei noastre Ortodoxii actele de apostazie de la dreapta credinţă ale mitropolitului Nicolae Corneanu şi ale episcopului Sofronie Drincec”. „Prin acest act, noi, toţi semnatarii, parte reprezentativă a credincioşilor Bisericii Ortodoxe Romane, susţinem pe membrii Sfântului Sinod în judecarea celor doi ierarhi conform cu Sfintele Canoane ale Bisericii şi cu învăţătura ortodoxă”, se precizează în comunicat.
Ziua, 8 iulie 2008

Despre adâncuri, naufragii şi solitudine în arhipeleagul politico-bisericesc
Doru Radosav: “Isteriile declanşate privind caterisirea Mitropolitului Nicoale Corneanu sunt suspecte şi mult excentrice de la înţelesurile doctrinare, fie de fundamentaliştii ortodocşi, fie din motive politico-bisericeşti. Cât despre ‘băgările de seamă’ şi ‘purtările de grijă’ privind acurateţea ‘confesiunitudinii’ ale Patriarhiilor Ortodoxe din Rusia, Serbia, Grecia privitoare la cazul Mitropolitului Nicolae Corneanu, aceste patriarhii ar trebui să o lase mai moale, pentru că nici în timpul comunismului nu au protestat faţă de agresiunea împotriva credinţei, faţă de spurcarea bisericilor şi mănăstirilor de către energumenii regimului comunist. […] Ceea ce developoează, însă, atitudinea plină de ostilitate istericoasă faţă de Mitropolitul Nicolae Corneanu, eminent teolog ce emite în permanenţă în preajma sa blândeţe şi înţelepciune, sunt umorile politice faţă de Patriarhul Daniel, şi anume, neconsolarea cercurilor radicale ale ortodoxiei româneşti faţă de alegerea acestui ierarh reformator în fruntea Bisericii Ortodoxe Române.” (22, Nr. 28 (957), 8-14 iulie 2008 )

Biserica Ortodoxă decide astăzi dacă îl pedepseşte pe Mitropolitul Corneanu
Cristian Vasile, istoric la Institutul „Nicolae Iorga”, ne-a explicat că împărtăşania din acelaşi potir cu un prelat greco-catolic poate anunţa unirea celor două biserici, lucru pe care contestatarii nu îl doresc sub nici o formă. Cristian Vasile nu crede totuşi că Sinodul va recurge la caterisirea Mitropolitului Nicolae Corneanu, adoptând mai degrabă o măsură intermediară, „o amânare a problemei”. În cazul în care Sinodul ar decide caterisirea, ar fi „un semnal prost şi pentru credincioşi şi pentru dialogul ecumenic. Toată discuţia despre gestul Mitropolitului nu este decât un semn prost de revenire a extremismului”. În plus, istoricul crede că „ţinta reală este de fapt Patriarhul Daniel”. Mai multe voci din lumea bisericească susţin că acest „incident” este doar un pretext pentru o relansare a vechii lupte din BOR, între aripa dură a tradiţionaliştilor, reprezentată de Bartolomeu, şi aripa reformistă a ecumeniştilor, reprezentată de Patriarhul Daniel. […] Motivul pentru care Patriarhul Daniel ar fi ţinta acestor atacuri din partea tradiţionalistilor este, în opinia istoricului Cristian Vasile, faptul că „el este mai deschis spre spiritul occidental, a dorit o comunicare publică mai bună, a avut un început de sfidare a politicii Moscovei”.
România liberă, 9 iulie 2008

Mare farsor, mari gogomani
Dan Ciachir: „Cabotinajul spiritual al Mitropolitului Nicolae pe de o parte ne-a lovit şi discreditat Biserica, inclusiv în lumea ortodoxă de dincolo de hotarele ţării, iar pe de alta a înveninat raporturile dintre ortodocşi şi catolici. Cred că dacă s-ar fi aflat la Timişoara pe 25 mai, Monseniorul Perissez, un om care ne pretuieşte cultura, Biserica şi ţara, acesta i-ar fi sugerat Mitropolitului Nicolae să se mai gândească înainte de a se cumineca anarhic. S-a aflat însă acolo un alt nunţiu papal, care n-a sesizat cinismul ‘ecumenic’ al ierarhului-actor. Nu catolicii s-au folosit de Mitropolitul Nicolae, ci el s-a folosit de aceştia.”
Ziua, 9 iulie 2008

Sinodul BOR între ciocan şi nicovală
Savatie Baştovoi: “Aşa-numitul „caz Corneanu” vine parcă să închidă, ca în jocul copilăresc de-a „fazanu”-ul, un şir de bîiguieli, alcătuite numai din consoane, ale vocilor oficializate ale BOR. […] Cred că Sinodul nu este pregătit să caterisească un mitropolit, aşa cum o cere majoritatea ortodoxă. Sinodul şi-ar dori, desigur, să-l ierte pe mitropolit, problema este că nu are pentru ce-l ierta, de vreme ce acesta se declară nevinovat.”
Savatie.wordpress.com, 9 iulie 2008

Decizia Sfântului Sinod privind comportamentul sacramental şi liturgic al clerului şi credincioşilor ortodocşi
“Sfântul Sinod a dezaprobat gesturile necanonice ale celor doi ierarhi, care au produs tulburare în Biserică. Apoi, Sfântul Sinod a luat act de regretul şi pocăinţa acestora, pe care le-a primit ca prim semn de îndreptare. În legătură cu comportamentul sacramental şi liturgic al ierarhilor, preoţilor, diaconilor, monahilor, monahiilor şi credincioşilor mireni ai Bisericii Ortodoxe Române în relaţie cu alte culte, pe temeiul Sfintelor Canoane şi al învăţăturii de credinţă ortodoxă, Sfântul Sinod a hotărât că nu este îngăduit niciunui ierarh, preot, diacon, monah, monahie sau credincios mirean din Biserica Ortodoxă Română să se împărtăşească euharistic în altă Biserică creştină. De asemenea, nu este îngăduit niciunui cleric ortodox să concelebreze Sfintele Taine şi Ierurgii cu slujitori ai altor culte.”
Basilica, 9 iulie 2008

Cristian Bădiliţă despre decizia BOR: Înapoi în cavernă
“Prin urmare, te-ai împărtăşit cu creştinii, pierzi gradul, sutana, barba şi, în cazul mirenilor, posibilitatea de a te împărtăşi într-un locaş BOR. Asta e! Bucuroşi, prea bucuroşi le-om duce toate, cum le-am dus şi pân’acum. Să nu mi se spună însă că o asemenea atitudine are de-a face cu evanghelia lui Iisus Hristos. Sinodul BOR să se întoarcă singur în caverna resentimentului şi urii faţă de Biserica katolike kai apostolike, aşa cum glăsuieşte Crezul de la Niceea, eu nu pot înghiţi aşa ceva, nici ca mirean, nici ca simplă fiinţă umană. Prin Iliescu, Băsescu şi clica lor de pseudointelectuali arivişti Statul Român s-a întors, întru batjocura martirilor Revoluţiei, la anii 1970, anii „chinezeşti” ai lui Ceauşescu; prin sedinţa sinodală din 8 iulie 2008, BOR s-a reîntors „ferice” la 1054 (măcar s-o facem lată!), ca şi cum istoria, sfinţită de Întrupare şi de Înviere, n-ar fi avut absolut nici un sens vreme de o mie de ani.”
Greco-Catolica, 9 iulie 2008

Sinod – Corneanu şi Sofronie au fost mustraţi
“Referitor la situaţia creată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că în noul context de frăţietate binevoitoare din ultimul timp ‘constatăm însă şi o slăbire progresivă a disciplinei canonice ortodoxe privind comportamentul liturgic al ortodocşilor faţă de alţi creştini, mai ales faţă de romano-catolici şi greco-catolici’. […] Patriarhul i-a îndemnat pe toţi ortodocşii români să nu folosescă cu uşurinţă cuvinte grele precum ‘erezie’ şi ‘apostazie’.”
Jurnalul Naţional, 10 iulie 2008

Sinodul BOR l-a iertat pe Mitropolitul Cornean
Publicistul ortodox Razvan Codrescu crede însă că „Sinodul s-a eschivat. Această decizie nu face decât să prelungească o stare de tensiune inutilă în rândul ortodoxiei. Trebuia să existe o formă de sancţiune”. Prin decizia sa, Sfântul Sinod pare să fi înclinat balanţa în favoarea ecumeniştilor din BOR. Patriarhul Daniel, văzut ca lider al acestui curent, şi-a exprimat mai demult punctul de vedere în legătură cu gestul lui Corneanu, într-un comunicat de presă: „Sfântul Sinod are responsabilitatea păstrării dreptei credinţe în faţa relativismului doctrinar canonic, precum şi datoria de a apăra unitatea internă a Bisericii în faţa extremismului de tip sectar şi a fanatismului justitiar”.
România liberă, 10 iulie 2008

Nicolae Corneanu rămâne mitropolitul hunedorenilor
Sfântul Sinod a decis să nu-i sancţioneze pe cei doi, decizia fiind luată prin vot, 47 de membri ai Sfântului Sinod au votat „pentru”, iar unul singur a fost „împotrivă”, din totalul de 48 de participanţi la şedinţa de miercuri, potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, Constantin Stoica. Sfântul Sinod a dezaprobat gesturile necanonice ale celor doi ierarhi care au produs tulburare în Biserică”, dar a luat act imediat „de regretul şi pocăinţa acestora pe care le-a primit ca prim semn de îndreptare”, se arată în decizia Sfântului Sinod.
Hunedoreanul.ro, 10 iulie 2008

Emisiunea de la Radio România Cultural, 10 iulie 2008 despre decizia Sinodului BOR referitoare la cazurile episcopilor Corneanu şi Drincec
– Radu Preda: „Dacă această decizie a Sinodului se bazează pe nişte canoane care nu sunt emise de Sinodul BOR pe data de 9 iulie, ci sunt bine mersi vechi de câteva sute de ani, atunci cum se explică această combinaţie, după părerea mea aiuritoare, de principii, pe de o parte îngăduinţă faţă de gesturi declarate negru pe alb ca fiind necanonice, iar pe de altă parte, instituirea cu data de 9 iulie a pedepselor care vor fi aplicate celor care vor face exact ca cei doi ierarhi, care în aceeaşi zi scapă, ca să zic aşa neacademic, “basma curată”. Deci, e un şpagat logico-canonic de mare rafinament, am putea spune, numai că e un rafinament păgubos pentru că el nu face altceva decât să arate dilema în care s-a aflat Sinodul şi la care nu a găsit alt răspuns decât să ne ofere o altă dilemă, care ar putea să sune în felul următor: dacă în faţa legii toţi cetăţenii sunt egali, mai puţin domnii Mitrea şi Năstase din Parlament, iată că şi pentru Sinodul bisericii noastre toţi trebuie să respectăm canoanele, mai puţin Mitropolitul Nicolae şi Episcopul Sofronie.”
– Răzvan Codrescu: “Cred că aşa cum a înţeles să procedeze Sinodul BOR în împrejurarea de faţă a comis un act de iresponsabilitate. Pentru că sunt două lucruri foarte importante care trebuie să ne preocupe: În primul rând, această indecizie a Sinodului, că nu a fost o decizie, ci o indecizie, de fapt, nu face decât să radicalizeze conflictul dintre tradiţionalişti şi ortodocsişti înăuntrul Ortodoxiei româneşti, un conflict care nu foloseşte nimănui şi, doi, pune Ortodoxia românească într-o situaţie extrem de delicată în ansamblul lumii ortodoxe. Pe de altă parte, nu pot să nu remarc acest lucru, că Sfântul Sinod a inventat un lucru care nu există în nicio legislaţie religioasă sau laică de pe faţa pământului. Adică este vorba de avantajul celui care a păcătuit primul.”
Razbointrucuvant.ro, 10 iulie 2008

Mitropolit – da, ecumenism – nu
Ramona Băluţescu: ”Pentru bănăţeni, este o victorie. Mitropolitul Nicolae Corneanu nu a fost nici caterisit, nici pensionat, nici nu s-au întâmplat alte câteva lucruri urâte care au fost vehiculate în ultimul timp. […] Ce Sfântul Sinod a dat cu o mână, a luat cu zece. Explicaţii din toate părţile, analize, vociferări vor veni, cu siguranţă, zilele următoare. Până atunci, să ne gândim la un fapt simplu şi care va ridica probleme multor familii mixte din regiunea noastră: nici măcar la înmormântări nu o să mai putem chema preoţii casei, în cazul în care familia are mai mult de unul… Mulţumim, Sfânt Sinod, pentru înţelepciunea dovedită în ‘cazul Corneanu’. Dar cu restul ce facem, ne dezbinaţi şi mai mult decât o făceaţi şi până acum?…”
Timpolis, 10-13 iulie 2008

Care laicat?
Teodor Baconsky: “Nişte ONG-uri au depus recent, la Patriarhie, un memoriu care solicită Sinodului caterisirea a doi eretici: IPS Nicolae Corneanu şi PS Sofronie Drinceac. Demersul e fantezist asumat în numele laicatului ortodox (din care se vede că fac parte şi cîteva mînăstiri)! […] Dar care e substratul veninnosului memoriu de la care am pornit? Acela că putem fi oricît de ignoranţi, agresivi la modul sectar ori anacronic izolaţi de vremurile noastre: ceea ce contează e ‘norocul’ de a ne fi născut români-ortodocşi, dublă înzestrare capabilă să ne garanteze mîntuirea! Ei bine, mi-e imposibil să ‘ader’ la asemenea neghiobii esenţialiste. Spre deosebire de respectivii compatrioţi, cred că ortodoxia e libertate creativă, chemare universală şi jertfă discretă. Nu pot admite că greco-catolicii români sînt eretici, ca să nu mai pomenesc infernul rezervat romano-catolicilor, protestanţilor, musulmanilor, evreilor sau budiştilor… Biserica din care fac parte e o adunare a păcătoşilor în sînul căreia dubiul metafizic, speranţa, iubirea şi iertarea se trăiesc deopotrivă, sub pavăza harului. Menirea de mirean nu-mi cere să mă substitui judecăţii divine şi nici să pretind caterisirea unor episcopi. Iar menirea de cetăţean al unui stat de drept, membru în Uniunea Europeană, e aceea de a nu tăcea mîlc atunci cînd dracul fanatismului, deghizat în Savonarola, dă tîrcoale prin oraşul care e şi al meu.” (Dilema veche, Nr. 230, 10-16 iulie 2008 )

Adio, dar rămân cu tine!
Răzvan Ionescu: “Cam aşa s-ar putea rezuma, în termeni de telenovelă, hotărârea Sfântului Sinod al BOR de miercuri 9 iulie, care a luat în discuţie împărtăşirea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, la o Liturghie greco-catolică şi concelebrarea Prea Sfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu un ierarh greco-catolic la slujba de sfinţire a Aghiazmei Mari. (…) Logica precară în care e alcătuit reprezintă o insultă chiar şi pentru o inteligenţă medie!”
Rostonline.org, 11 iulie 2008

ÎPS Bartolomeu a votat contra iertării lui Corneanu
Membrii Sinodului au decis iertarea ierarhilor. Mitropolitul Clujului, ÎPS Bartolomeu Anania, însă, a votat împotriva iertării acestora, după cum a declarat un reprezentant al Patriarhiei de la Bucureşti, care a ţinut să nu-i fie divulgat numele. El a mai spus că, prin acest vot negativ, s-a dorit ca celor doi clerici superiori împricinaţi să le fie aplicată o pedeapsă exemplară, nefiind exclusă chiar caterisirea, după cum o cereau, public, mai multe mănăstiri şi asociaţii laice ortodoxe din România. O serie de declaraţii anterioare ale lui IPS Bartolomeu au lăsat să se înţeleagă poziţia sa intransigentă, care a şi precizat numărul canonului de care cei doi colegi de ai lui din Sfântul Sinod s-ar fi făcut vinovaţi prin încălcare flagrantă, având drept consecinţă caterisirea, chiar şi scoaterea în afara BOR.
11 iulie 2008

Laicatul cere pocăinţa lui Corneanu
Cele peste 50 de asociaţii şi fundaţii iniţiatoare ale Memoriului Laicatului Ortodox referitor la apostazia mitropolitului Nicolae Corneanu şi a episcopului Sofronie Drincec au anunţat ieri că respectă hotărârea Sinodului de a primi „regretul şi pocăinţa” celor doi ierarhi. Semnatarii Memoriului consideră că hotărârea Sfântului Sinod trebuie urmată însă de renegarea în scris şi în mod public a faptelor reprobabile ale celor care „au produs tulburare în Biserica prin gesturile lor necanonice”.
Ziua, 12 iulie 2008

BOR între „cazul Tanacu” şi „cazul Corneanu”
Savatie Baştovoi: „Văd că mulţi au pus la îndoială sinceritatea pocăinţei mitropolitului vinovat, iar alţii o neagă pur şi simplu, găsind în aceasta o cale de a contrazice hotărîrea Sinodului. Ca om, poate că şi eu aş fi înclinat să cred astfel, dar mă văd contrazis de 47 de episcopi. Deoarece nu deţin un aparat de măsurare a pocăinţei, mă mulţumesc cu o mărturisire publică a Sinodului, după cum şi canoanele o prevăd. […] Cererea de caterisire, pînă la întrunirea Sinodului, era legitimată de gestul smintitor al mitropolitului în cauză, fiind o luptă pentru apărarea purităţii Ortodoxiei. Însă după ce mitropolitul s-a lepădat, chiar şi formal, de erezie, iar BOR a negat oficial comuniunea cu eterodocşii, cererea de caterisire, pe baza aceluiaşi caz, nu mai este decît o cerere de înăsprire a pedepsei, care nu are nimic cu apărarea Ortodoxiei.”
Savatie.wordpress.com, 12 iulie 2008

Parlamentarii Bisericii
Marcel Răduţ Seliste: “Mitropolitul Corneanu şi Episcopul Sofronie, împotriva cărora au fost aduse dovezi clare şi de netăgăduit că au încălcat flagrant şi grav Canoanele Bisericii, au fost iertaţi în cel mai politicianist stil cu putinţă. […] Episodul „iertării“ celor doi ierarhi apostaţi îmi aminteşte de episodul „Mitrea-Năstase“ din Camera Deputaţilor. Aceeaşi solidaritate de castă o întâlnim în ambele cazuri, diferenţa fiind că Năstase şi Mitrea au încălcat legile omeneşti, pe când Mitropolitul Corneanu şi Episcopul Sofronie au încălcat legile dumnezeieşti.”
Gazeta de Sud, 14 iulie 2008

O ambiguitate fermă
Radu Carp: “Prin soluţia adoptată, Sfântul Sinod a rezolvat o problemă imediată, punctele de vedere pro şi contra ÎPS Nicolae riscând să se radicalizeze în spaţiul public dacă s-ar fi luat orice altă soluţie. Cele două tabere nu au renunţat, ci doar au suspendat pe moment rigoarea judecăţilor. O soluţie de moment, riscantă pentru continuarea dialogului ecumenic. Oare Bisericile creştine care sunt angajate într-un dialog ecumenic cu BOR şi care îşi respectă cu mai multă rigoare propriile canoane vor mai fi dispuse să continue acest dialog de pe poziţii de egalitate? O întrebare care este efectul indirect al episodului situat între consumarea gestului celor doi ierarhi şi decizia Sfântului Sinod al BOR şi la care pe moment nu se poate da un răspuns optimist.” (22, Nr. 29 (958 ), 15-21 iulie 2008 )

Scrisoare către membrii Bisericii Ortodoxe Române -16 iulie 2008
“Actele de apostazie de la dreapta credinţă ale mitropolitului Nicolae Corneanu şi ale episcopului Sofronie au creat o puternică reacţie din partea trupului Bisericii lui Hristos, atât la noi, cât şi în Sfântul Munte Athos şi în alte părţi ale lumii. Este poate evenimentul care a marcat cel mai puternic viaţa Bisericii noastre în ultimii 50 de ani. […] În urma Sfântului Sinod al BOR, asociaţiile care au iniţiat memoriul au declarat că respectă Hotărârea Sfântului Sinod de a-i ierta pe cei doi ierarhi în condiţiile în care aceştia vor respecta rânduiala pe care a pus-o Biserica în astfel de situaţii: mărturisirea publică şi în scris a Credinţei Ortodoxe, odată cu lepădarea cugetării eretice care i-a condus la apostazie.”
Lacasuriortodoxe.com, 16 iulie 2008

Sinodul din 8-9 iulie
Dan Ciachir: „Părintele Arsenie Papacioc a cerut caterisirea mitropolitului eretic Nicolae Corneanu. Sinodul însă l-a absolvit pe ierarh fără să-i solicite măcar o retractare scrisă şi iscălită. Documente apărute în presă din care rezultă că acelaşi mitropolit a declarat autorităţilor comuniste că nu crede în toate dogmele Bisericii Ortodoxe, dar apreciază marxism-leninismul, nici nu au fost luate în considerare de către Sinod. Nici afirmaţiile sale pro-papale formulate in ‘Formula AS’. Şi atunci, nu sunt îndreptăţit eu, mirean, să dau crezare duhovnicilor Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu şi synaxei athonite, în loc să accept hotărârea Sinodului tâlhăresc din 8-9 iulie?!… De partea cui este canonul 46 apostolic?”
Ziua, 16 iulie 2008

Ne-am întors la sinodalitate!
Florian Bichir: “ÎPS Bartolomeu a cerut caterisirea mitropolitului Nicolae şi a episcopului Sofronie. Toţi membrii Sfântului Sinod erau convinşi că aceştia au greşit, dar modul în care a pus ierarhul de la Cluj problema a iritat. La această şedinţă a Sfântului Sinod s-a văzut că nimeni (47 la 1) nu a aprobat modul său de lucru. De fapt, votul a fost unul anti-Anania!”
Evenimentul Zilei, 16 iulie 2008

Dinamica creştinismului
Marius Vasileanu: “Evident, abordarea orizontală, asocierea confesională n-o pot lua înaintea verticalei, a intensităţii, a comuniunii reale (şi nu forţate, cum s-a petrecut la Timişoara). Dar partea plină a paharului ne arată că gestul (gafa) mitropolitului Corneanu poate deveni o şansă, un kairos. Poate că un viitor sinod panortodox se va poziţiona cândva faţă de relaţiile interconfesionale cu inteligenţă duhovnicească, cu generozitatea pe care numai spiritualitatea cristică integrală o poate produce. Dinamica creştinismului este o realitate de ordin spiritual la care merită să medităm.”
România liberă, 17 iulie 2008

Ortodoxia românească: deficitul comunicării şi inflaţia retorică
Mihail Neamţu: “Dacă ar fi fost judecat după litera canoanelor, IPS Corneanu se putea alege cel puţin cu o admonestare fermă. N-a fost să fie. Cu excepţia IPS Bartolomeu Anania, Sinodul a văzut altfel acest autogol notoriu al episcopului timişorean. După cum ne-au obişnuit şi în cazul discuţiei despre Biserică şi Securitate, ierarhii au tăcut. Elementele de pragmatică a comunicării au rămas cantonate la nivelul precar. Imobilitate rece de-o parte iar, la celălalt pol, frământare febrilă potenţată de mediul atât de dinamic al Internetului. Un număr pletoric de bloguri au tras semnale de alarmă, în timp ce situl Patriarhiei române a preferat să ignore semnele de întrebare.”
Grupareaaproape.wordpress.com, 17 iulie 2008

Calea de mijloc
Teodor Baconsky: “Presupun că toţi cei interesaţi de viaţa Bisericii au urmărit cu sufletul la gură ultima reuniune a Sf. Sinod, aşteptînd mai cu seamă decizia privitoare la ‘cazurile’ Corneanu şi Drincec. Miza era imensă. Iar hotărîrea adoptată de corpul nostru episcopal s-a dovedit inspirată, căci plină de măsură pastorală. […] Dacă hotărîrea de caterisire ar fi obţinut o cît de subţire majoritate, întreaga zestre a BOR pe planul dialogului cu alte Biserici creştine ar fi fost spulberată. Din fericire, înţelepciunea şi moderaţia sinodalilor au prevalat. Însă situaţia din BOR nu rămîne mai puţin neclară.” (Dilema veche, Nr. 231, 17-23 iulie 2008)

Patriarhul Daniel, un om al noului mileniu – 3 – soluţia
Dănuţ Mănăstireanu: “Verdictul a fost zdrobitor. Numai Mitropolitul Anania a votat împotriva propunerii Patriarhului. El cel puţin a rămas consecvent, chiar dacă în cele rele. Cei mai mulţi comentatori au privit acest final al crizei ca pe o înfrângere zdrobitoare a lui Anania şi ca semn al restabilirii autorităţii Patriarhului Daniel asupra ierarhiei Bisericii. Cei care-l cunosc pe Mitropolitul Bartolomeu ştiu bine însă că pentru cel care a declarat cândva că se merită să încerce a fi Patriarh chiar şi numai pentru o zi, acesta nu este sfârşitul războiului, ci doar întreruperea temporară a ostilităţilor. Finalul acestora va veni probabil doar odată cu chemarea lui la dreapta judecată, la care multe lucruri are el de dat socoteală.”
Danutm.wordpress.com, 18 iulie 2008

Documente

De pe site-ul ziarului Ziua se pot descărca următoarele documente:

Memoriul Laicatului Român către Sinod (PDF, 274 kB)
Mesaj către ortodocşi (DOC, 27 kB)
O parte din adeziunile la Memoriu până la 2 iulie (PDF, 635 kB)
Scrisoare Episcop Roos Sinodali 1 (JPG, 831 kB)
Scrisoare Episcop Roos Sinodali 2 (JPG, 570 kB)
Laicatul catre Sfantul Sinod (DOC, 123 kB)

Wikipedia: Nicolae Corneanu

4 răspunsuri la Cazul Corneanu

 1. elefterie zice:

  Mai sa fie, IPS Corneanu face ce face, si IPS Anania vine sa-l judece cu mare tam tam, cere caterisire, numai ca se face ca uita si alte lucruri „namaipomenite” din trecutul lui. Acum chiar toate oile or fi vopsite, nu mai putem avea incredere in nimeni? Ce ziceti fratilor?
  Despre IPS Anania

 2. adrian zice:

  De nu veti manca trupul Fiului Omului si nu ve-ti bea sangele lui nu veti avea viata in voi .Vreti unitate ce fel de unitate sfinti parinti ?Euharistia este acea care aduna biserica in jurul lui Cristos .Daca nu promovam unitatea euharistiei nu vom putea promova nici unitatea bisericii .Aceea care impiedica unitatea bisericii vor da socoteala aspra in fata lui Dumnezeu .Ce fel de preoti sunt aceea care se critica intre ei cum vom da noi crestinii dovada ca suntem fii lui Dumnezeu in fata paganilor cand tocmai noi ne certam si ne criticam ne dusmanim unii pe altii .Sacramentul euharistiei este acelasi pentru catolici si pentru ortodoxi .In ambele religii se spune ACESTA ESTE TRUPUL MEU ……….ACESTA ESTE SANGELE MEU VARSAT PENTRU VOI AL NOULUI SI VESNICULUI LEGAMANAT .Cum se poate afirma aceste cuvinte daca noi nu credem ca in euharistie nu este prezent Cristos.Cristos spunea asa NU JUDECATI CA SA NU FITI JUDECATI si iata ce se face .Rusine sa le fie acelora care pateaza imagine vie a euharistiei si sa nu uite ca vor da socoteala aspra si indestulata in fata lui Dumnezeu .

 3. Bogdan zice:

  In istoria Bisericii, o multime de Sfinti de prim rang, cinstiti astazi ca atare, s-au pronuntat impotriva oricaror legaturi cu neortodocsii. Nu a fost un Sfant, ci multi, din locuri si veacuri diferite. Pentru ei, idolul acesta cu toleranta si fratietatea nu exista. Adevarul de credinta era mai presus de orice – iar legaturile cu neortodocsii (denumiti fara echivoc „eretici”) insemnau tradarea Adevarului.

  Cei care s-au ridicat astazi si au cerut caterisirea domnului Corneanu au facut-o in lumina invataturii ortodoxe. Nu au inventat ei nimic. Au cerut sa se respecte spiritul si litera Ortodoxiei.

  Desigur, plecandu-se in fata fetisului „pacii si unitatii”, Sf Sinod al Bisericii a ales sa calce in picioare invatatura Sfintilor Parinti si sa treaca cu vederea gestul lui Corneanu. Insa, e calcata in picioare aceeasi invatatura a Sf Parinti pe care se sprijina intreaga Biserica – pentru ca daca incalci un lucru, ce te tine sa-l incalci si pe urmatorul si tot asa?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s