Dănuț Mănăstireanu: Ambiguităţile Reformei protestante

„Deși pătrunderea Reformei în Transilvania a avut un impact cultural important asupra culturii române în formare, stimulînd apariția în limba română a primelor traduceri ale Bibliei și a unor lucrări mai mult sau mai puțin legate de viața bisericească, protestantismul continuă să aibă pînă astăzi o imagine mai degrabă negativă în imaginarul colectiv al românului.

Pe de altă parte, singurele forme de existență ale Reformei – e drept, în expresia ei radicală – în spațiul de limbă română sînt cele evanghelice (baptistă, creștină după Evanghelie, penticostală etc.), ca expresii tîrzii ale acestui fenomen – evanghelicii au pătruns în spațiul românesc la mijlocul secolului al XIX-lea, printre alogeni, iar primele lor comunități de limbă română datează de la începutul secolului trecut. Acest fapt nu este de natură să creeze o imagine prea clară a Reformei în contextul cultural românesc, deoarece comunitățile protestante de limbă română, respectiv cele evanghelice, au ele însele o percepție vagă cu privire la eforturile de reformare a Bisericii din secolul al XVI-lea.”

http://dilemaveche.ro/sectiune/societate/articol/ambiguitatile-reformei-protestante

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Baia Mare – Conferința „Viața în Hristos”

http://www.facebook.com/events/494637407568945

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Dan Ungureanu – Biserica ortodoxă română : Trei decenii de statistici, sondaje, târnosiri, caterisiri

„Relația dintre poporul român și Biserica ortodoxă e ca cea dintre un soț alcoolic și o nevastă mustăcioasă. El se face că nu observă, ea se face că nu observă. Societatea nu cere nimic Bisericii. Biserica nu oferă nimic măsurabil societății. Situația societății din România e una de anomie, în sensul lui Merton, o situație în care idealurile morale ale societății sunt complet deconectate de funcționarea ei reală.”

Dan UNGUREANU – Biserica ortodoxă română : Trei decenii de statistici, sondaje, târnosiri, caterisiri

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

România liberă – Episcopul Marii Uniri

„Dacă am fi o societate mai recunoscătoare eroilor noştri, Cardinalul Iuliu Hossu s-ar bucura azi de prestigiul de care se bucură Charles de Gaulle printre francezi sau George Washington printre americani.”

http://romanialibera.ro/aldine/history/episcopul-marii-uniri-478119

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Radu Preda: Postcreștinismul

„Sîntem în plin proces de negare, pe toate căile și cu vehemența de rigoare, din interior și din exterior deopotrivă, a moștenirii creștine.

La scară istorică, demersul poate fi înțeles ca punere în practică atît a furiei ateiste a revoluției franceze, cît și a celei bolșevice, trecînd prin păgînismul nazist sau al altor expresii totalitare. Ridiculizarea, combaterea și contestarea religiei, generic vorbind, servesc drept dovezi ale rațiunii care, surpriză, devine ea însăși substitut religios, se autodivinizează și cere, geloasă, sacrificii pe măsură. Postcreștinismul, pentru a apela în altă cheie la un termen deja folosit, va lăsa în urmă un gol pe care îl vor umple rapid populismul, fanatismul și, cum ne-a arătat sugestiv experimentul comunist, resentimentul, ura față de excelență, furia oarbă, ignoranța violentă. Pe scurt, se va confirma dureros teza marelui sociolog al religiilor José Casanova că mai puțină credință nu duce automat la mai multă libertate, ci dimpotrivă.”

http://dilemaveche.ro/sectiune/din-polul-plus/articol/postcrestinismul

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Conferinţa internaţională ”Reformation and Modernity” – Facultatea de Filosofie a Universității din București

http://infoub.unibuc.ro/2017/11/conferinta-internationala-reformation-and-modernity-la-facultatea-de-filosofie-a-universitatii-din-bucuresti

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Anca Manolescu: Disciplina spirituală urmăreşte, printre altele, să înveţe sufletul să se „culeagă“ din dispersia curentă, să devină monotropos, purtat de o singură direcţie, de o singură tensiune

http://dilemaveche.ro/sectiune/din-polul-plus/articol/dificultatea-de-a-fi-atent

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu